Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

Орден на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи

Acharyas

 

 

Орденът на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи е създаден в САЩ и Квебек през 1997 г. и му е предоставен статут на освободен от облагане като образователна благотворителна организация от Вътрешна служба по приходите на САЩ, както и от Приходи на Канада. Това е мрежа от "Ачарии" или учители експерти, които в резултат на покриването на редица изисквания, редовното отчитане и личната практика и поведение, работят за разпространението на Крия Йога Бабаджи по света чрез организирането на лекции, публикации, посвещения и уединения. Основателят и президент на Ордена, Маршал Говиндан, е бил помолен от Бабаджи и Йоги Рамаях да основе Ордена през 1986 година.

Орденът поддържа ашрами в Квебек, Бангалор, 2 в Шри Ланка и строи един в Бадринат, Индия. В ашрама в Бангалор живеят сериозни ученици по Йога, които търсят среда за Йога Садхана. Те провеждат безплатни курсове по Йога за студенти от университетите в Чидамбарам и Бангалор.

Орденът публикува и разпространява книги и касети из цяла Индия, както и организира поклонения на свещени места, свързани с тамилската Сиддха традиция. За повече информация се свържете с Винод или на пощенски адрес: Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas, Post Box 5608, Malleswaram West, 560 055 Bangalore, India. 

Чрез мрежа от близо 15 000 посветени и практикуващи в двадесет страни, Орденът организира, също така, множество обучения и посвещения в Крия Йога на Бабаджи по целия свят.

Орденът е свързан с Изследователския и образователен център по Йога, Лоуър Лейк, Калифорния, (основател и председател: д-р Георг Фойерщайн, Доктор по философия). Те си сътрудничат в научни изследвания, преводи, публикации и организиране на конференции. За повече информация относно този център виж www.yrec.info

 

Орден на Ачариите : Годишен отчет и планове за 2014
Помогнете на Крия Йога на Бабаджи да достигне до хора като вас по света

 

Времето е подходящо за да обмислите евентуално дарение на „Ордена на Ачариите на Крия Йога“, което ще ни позволи да продължаваме да запознаваме с Крия Йога на Бабаджи хора, които иначе не биха имали възможност да я познаят.

 

През последните дванадесет месеца, от септември 2012 Ордена на Ачариите постигна следното:

* Проведе над 100 семинари-посвещения с повече от 1200 участници живеещи в Доминиканска Република, Бразилия, Индия, Япония, Сингапур, Малайзия, Шри Ланка, Реюнион, Турция, Страните в Персийския залив, Македония, Естония, Испания, Германия, Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Англия, Австралия, САЩ и Канада.   

* Продължи да поддържа ашрам и издателство в Бангалор, Индия, който организира рекордния брой от десет посвещения в цяла Индия, както и разработи и приложи интернет продажбата на публикациите си. Винод Кумар, управителят на ашрама провеждаше безплатни ежедневни публични уроци включващи асани и медитации, както и уроци, включващи асани всеки две седмици в местни държавни училища. Ашрамът разпространи повечето от книгите и дисковете ни в Индия. Също така публикува второто издание на Тирумандирам с 3770 страници в пет тома.

* Ремонтира ашрама в Дехивала, Шри Ланка, където ежеседмично се провеждат безплатни публични уроци по йога и срещи на посветените. Там бяха проведени първо и второ посвещение . В Ашрама в Катаргама беше построена зала за медитация, „пещерен олтар“ на Бабаджи и олтар на Сиддхите. Също така публикува три от книгите ни на синхалски.

* Завърши обучението на нови Ачарии в САЩ: Видиянанда ( Шерил Раян) и Австрия: Брахмананда ( Бернд Герингер), както и обучението за провеждане на 2-ро посвещение на ачариите Сиддхананда Сита от Франция и Нагарадж от Япония.

* Завърши надстройката на дванадесетте апартамента и залата за медитация в ашрама в Бадринат, Хималаите. Закупи допълнителни 850 кв. м. земя в близост до ашрама.

* Спонсорира и организира Събирането на посветените във Франкфурт, Германия с повече от 50 посветени и всичките 11 ачарии от шест европейски държави.

* Спонсорира безплатни публични уроци на Крия Йога на Бабаджи, киртани, уединения в безмълвие и лични уединения „отдих и обновление“ през 2013 в ашрама в Квебек.

* Събра повече от 14 000 щ. д. за жертвите от наводненията в Хималаите. Подпомогна село Учивара, осигурявайки прехрана na 135 семейства в продължение на два месеца, както и средствата за строежа на домове за шест семейства.

 

През 2013 - 2014 Орденът на Ачариите планира да направи следното:

* Да проведе семинари-посвещения в повечето от гореспоменатите държави.

* Да провежда безплатни публични уроци включващи асани и медитации два пъти месечно в ашрамите ни в Квебек, Бангалор и Дехивала Шри Ланка.

* Да публикува 5350 строфи на 800 поеми на 18-те Сиддхи, заедно с Наръчник относно редките ръкописи, които ние намерихме в библиотеките, сканирахме, запазихме и преписахме от 2002 г. насам.

* Да публикува трилогията „Гласът на Бабаджи“ на хинди. Да публикува „ Бабаджи и Крия Йога традицията на 18-те Сиддхи“ на маратхи, каннада и маялам.

* Да продължи строежа на ашрама в Бадринат, очаквайки завършването му през 2015.

Двадесет и осемте Ачарии от Ордена на Ачариите и много други доброволци организатори се нуждаят от вашата подкрепа за да изпълнят тази програма за 2013-2014 година. Вашето дарение се приспада от данъците в Канада и САЩ. Ако имате възможност изпратете го преди 13 декември и получете разписка за връщане на данъка за 2013. Използвайте кредитната си карта!

Работата ни е изцяло финансирана от вашите дарения. Има много хора навсякъде по света, които очакват да получат посвещение. Ние ще изпратим Ачарии след като получим средствата за да покрием разходите по пътя.

За всяко дарение от 70 щ. д. или повече, получавате копие от новата книга „ Крия Йога Прозрения по Пътя“ на английски, френски, немски, испански и португалски, или „Крия Йога на Бабаджи : Задълбочете практиката си“ на английски и френски, „Кайлаш: в търсене на Аза“ на английски, „Йога инструментариум: ежедневен гид за оформяне на бъдещето ви“ на Английски. Вижте рубриката bookstore за описанието им. Даренията могат да бъдат на името на "Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas" и изпратени с чек, банков превод на 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0, или заплатени с VISA, Mastercard или American Express, с разрешение на тел: 1-888-252.9642, или извън Северна Америка тел:+1-450-297.0258. Можете да направите и дарение чрез интернет тук. Ако живеете в Европа, за вас може да е по-удобно да използвате банков трансфер, за повече информация:

 

Дарения могат да бъдат изпратени на "Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas", или изпратени с чек, превод или пощенски запис до 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0, или изплатени през VISA, MasterCard или American Express регистрация, като се обадите на тел. 1-888-252.9642 или извън Северна Америка на тел. +1-450-297.0258, или като направите дарението си онлайн тук.

Online Contribution

 

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ