Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

Първо посвещение в Крия Йога

(Посветените могат да присъстват отново на 1-во ниво безплатно) Семинар за посвещение в събота и неделя, предхождан от уводна лекция и медитация в петък вечерта.

с Ачария Ниранджана 30 юли – 4 август 2024 с Баня, Бургас      Изтеглете листовка за събитието

 

с Ачария Ниранджана 1 – 2 – 3 ноември в Йога клуб Ришикеш София      Изтеглете листовка за събитието


Уедиcниение

С Ачария Сиддхананда Сита
от Франция 

 


 

За да се информирате относно събитията организирани в други държави моля погледнете страницата на английски:
http://www.babajiskriyayoga.net/english/events.htm

 

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ