Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français FrancaisEspañol Italiano Português PortuguêsJapanese Russian Bulgarian DanskArabic Farsi Hindi Tamil Turkish Chinese Polish
 

 

Първо посвещение в Крия Йога

(Посветените могат да присъстват отново на 1-во ниво безплатно) Семинар за посвещение в събота и неделя, предхождан от уводна лекция и медитация в петък вечерта.

 

Имейл: Nevena

Дни за интензивна практика на Крия Хатха Йога в Скопие, Македония 22 – 23 декември 2018    (Изтегли програма в PDF формат)

За повече информация кликнете тук

 

Уедиcниение

С Ачария Сиддхананда Сита
от Франция 

Покана за третото посвещение

Програма на Tретото Посвещение

 


 

За да се информирате относно събитията организирани в други държави моля погледнете страницата на английски:
http://www.babajiskriyayoga.net/english/events.htm

 

Home

© 1995 - 2019 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.