Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

Крийя Йога Традицията на 18-те Сиддхи
 

Крия Йога е научно изкуство за съвършено единение с Божията Истина и за Себеосъзнаване. Тя е възкресена от великия индийски Учител, Бабаджи Нагарадж, като синтез на древните техники произлизащи от традицията на 18 -те Сиддхи. Тя представлява серия от техники - "Крии", групирани в пет разклонения.

5-те разклонения на Крия Йога на Бабаджи

Крия Хатха Йога: включва "асани" - физически пози за отпускане, "бандами" –психо-мускулни ключове, и "мудри" – психофизични жестове. Всички те укрепват здравето, носят омиротворение, изчистват и пробуждат главните енергийни канали, „надите”, и енергийните центрове - "чакрите". Бабаджи е избрал една изключително резултатна серия от 18 пози, които се изучават на етапи и по двойки. Човек се грижи за физическото си тяло не просто заради самото него, а поради това, че то е храм на Божественото.

Крия Кундалини Пранаяма: мощна дихателна техника за пробуждане на цялата потенциална сила на човешкото съзнание и за протичането й през 7-те основни чакри между основата на гръбнака и върха на главата. Тази енергия пробужда съответните физиологични състояния и превръща човека в динамо и на петте нива на съществуването.

Крия Дхияна Йога: последователни групи медитативни техники за усвояване на научно обоснованото изкуство за овладяване на ума. Прочиства подсъзнанието, развива концентрация, умствената чистота и прозорливост, за да разбуди интуитивните и творчески дарби, и да допринесе за постигане на бездиханното състояние на общуване с Бог, "самадхи" - Себеосъзнаване.

Крия Мантра Йога: умствено повторение на фини звуци, пробуждащи интуицията, интелекта и чакрите. Мантрата става заместник на центрираната в"Аз-а" ментална глъч, и улеснява натрупването на голямо количество енергия. Мантрата, също така, прочиства привичните подсъзнателни тенденции.

Крия Бхакти Йога: култивиране на душевен стремеж към Божественото. Тук се включват практики за преданоотдадено служене, събуждащи чиста Божествена универсална любов и духовно блаженство. Включват се речитативи, пеене, ритуали, поклонения и богослужения. Постепенно, всички дейности на човека се проникват от благодат, тъй като "Любимият" се възприема във всичко.


 

Гуру Мантрата

Ом Крия Бабаджи Нама Аум

(Мантрата на Гуру в Крия Йога на Бабаджи)

Ом е пранава, първичният звук на Вселената, който управлява чрез праната.

Крия е „действие с осъзнаване”, което е и средство и цел на практикуващите Крия Йога, които се стремят да направят от всичките си действия обект на осъзнаване.

Бабаджи е Гуру на традицията Крия Йога, който синтезира древното й учение и го разпространява в нашето съвремие. Това е същият Бабаджи, който е описан от Парамахамса Йогананда в книгата „Автобиография на един Йоги”.

Нама е поздрав или „Аз те призовавам”

Аум е първичният звук, резониращ вътре в човека.

Тази гуру мантра, Ом Крия Бабаджи Нама Аум, има силата да свързва нашия пулс с пулса на Бабаджи, като ни настройва на вълната на Милостта на легендарния хималайски Сиддха, Крия Бабаджи Нагарадж. Чрез мантрата той разкрива себе си на своите преданоотдадени. Чрез повтарянето й вътрешният Гуру - върховният интелект, обитаващ в чакрата на върха на главата, става достъпен. Мантрата е шакти, съзнателна енергия. Тя има мощ, тъй като Гуру предава своята шакти чрез мантрата, и шакти навлиза в ученика чрез мантрата. Коренът на мантрата е словото на Гуру. Мантрата е форма на самия Гуру.


Крия Йога е „Действие с осъзнаване”. Тя е средство за себепознание, за познание на истината за нашето битие. Крия йога на Бабаджи включва „осъзнаването” в практиката на асани, пранаяма, медитация, мантри, но също ни учи да внасяме осъзнаване във всички наши мисли, думи, мечти и желания, във всички действия. Такава садхана има огромен потенциал да ни направи по-съзнателни човешки същества. Тя изисква, обаче, готовност на тялото, ума, сърцето и волята, за да бъдат в хармония с душевното вдъхновение за пречистване и усъвършенстване. Садхана в Крия Йога на Бабаджи е сбор от 144 упражнения и духовни техники за Себеосъзнаване и трансформация на всички пет нива на съществото ни: физическо, витално, ментално, интелектуално и духовно.

Първата цел на Крия Хатха Йога е дълбоко физическо и ментално отпускане. Тялото може да се пречисти от много смущения и нарушения чрез асани. Разнообразните асани даряват гъвкавост, лекота и жизненост на тялото. Практиката на 18 асани пробужда енергийните центрове в гръбнака и кундалини, нашата потенциална мощ и съзнание.

Крия Кундалини Пранаяма оказва по-непосредствено влияние на фините витални дялове от нервната система. Първата цел на пранаяма е да пречисти нервната система и да задвижи жизнената енергия през всички нерви и фини енергийни канали като премахне всички бокажи. Накрая тази пранаяма ще разбуди шушумна и ще насочи кундалини нагоре през нея.

Крия Дхияна Йога, помага истината, реализирана дълбоко в нашето съзнание да проникне в будното ни състояние и да започне да се изявява. Нивото на нашето съзнание определя природата и качеството на живота, който живеем. Така че, вместо да се опитваме да спрем мислите си и да изчезнем в пустотата, медитациите ни се съсредоточават върху динамични методи за засилване на силата на ума, способността за визуализация и стимулиране на съществуващия поток на интуиция и вдъхновение, който може да бъде използван в живота ни. Медитациите ни помагат да развием концентрацията си с цел да насочим цялото си съзнание към душата.

Крия Мантра Йога е тихото повтаряне на мощни срички-семена за чакрите и звуци, които стимулират божествените качества. Практиката настройва цялото ни същество, обръща съзнанието ни към Божественото и ни отваря за потока на божествена енергия и милост.

Чрез практиката на Крия Йога на Бабаджи човек започва да изучава себе си и да оставя да отминават отрицателните навици, желания, страхове и други форми на безпокойство. Човек постепенно се установява в нова вътрешна перспектива на Свидетел, изпълнена с мир и радост. Като оставя да отмине старата егоистична перспектива, човешката личност се трансформира и човек започва да усеща себе си като инструмент на любовта и като върховна съзидателна интелигентност, ангажирана в това да носи радост на хората и да направи света едно по-добро място.

Крия Йога на Бабаджи е духовна традиция, в която човек се пробужда от „сънуването с отворени очи”.

Крия Йога на Бабаджи е пътека на Себеосъзнаване, която е всеобхватна и включва всички измерения на нашия живот. Тя е пътека на самодисциплина, която ни дава възможност да живеем в света с широко отворени за съчувствие сърца.


Произход на Крия Йога

Традицията на Крия Йога на Бабаджи извира непосредствено от древните Йога Сиддхи, съвършените майстори на Шива Йога. Крия Бабаджи Нагарадж е синтезирал своята Крия Йога от техниките научени от Сиддхите Агастияр и Боганатар. Бабаджи е посветил един велик йоги, С.А.А. Рамайях в тези техники през 1954 и 1955 година, близо до Бадринат в Хималаите.

През 1983, Йоги Рамайях поставя пред Маршал Говиндан строги изисквания, като условие да преподава 144-те Крии /техники/ от Крия Йога на Бабаджи.

М. Говиндан е практикувал Крия Йога до 1983 година - повече от 12 години, поне по 56 часа седмично без прекъсване. В допълнение, през 1981 той е изпълнил обет за година мълчание, намирайки се в уединение, сам, на брега на Шри Ланка, като непрекъснато е практикувал Йога, т.н. тапас. Йоги Рамайях казал на Маршал Говиндан, че ако той изпълни тези условия, той ще бъде оторизиран да посвещава други хора в 144-те Крии на Крия Йога на Бабаджи. Говиндан изпълнява тези допълнителни условия за повече от три години. Тогава Йогияр просто му казва да чака. Йогияр често казвал, че щом като веднъж е отвел своите ученици до стъпалата на „Гуру”, неговата работа с тях е приключена.

В навечерието на Коледа през 1988, в поредица от дълбоки духовни изживявания, Говиндан получава послание да напусне ашрама и организацията и да започне да посвещава други хора в Крия Йога.

Оттогава, животът на Говиндан е насочван от постоянната и вдъхновяваща Светлина на Гуру (чрез напътствия, вдъхновение, интуиция и прозрение), и се съсредоточава върху това да показва пътеката на хората. След 1989 година, неговият живот протича в ново направление. Вратите се отварят от само себе си и всичко улеснява новата мисия. Говиндан започва да споделя Крия Йога с хората, първо през почивните дни в Монреал, а после, през 1991 след публикацията на първата си книга за Крия Йога, с хората по цял свят. За него е радост да споделя лично тази „светлина”, това безценно духовно научно изкуство с повече от 10,000 ученици в повече от двадесет държави, и да обучи до момента двадесет и двама напреднали ученици, които да продължат това дело.

 

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ