Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français FrancaisEspañol Italiano Português PortuguêsJapanese Russian Bulgarian DanskArabic Farsi Hindi Tamil Turkish Chinese Polish
 

 

Крийя Йога Традицията на 18-те Сиддхи
 

Крия Йога е научно изкуство за съвършено единение с Божията Истина и за Себеосъзнаване. Тя е възкресена от великия индийски Учител, Бабаджи Нагарадж, като синтез на древните техники произлизащи от традицията на 18 -те Сиддхи. Тя представлява серия от техники - "Крии", групирани в пет разклонения.

5-те разклонения на Крия Йога на Бабаджи

Крия Хатха Йога: включва "асани" - физически пози за отпускане, "бандами" –психо-мускулни ключове, и "мудри" – психофизични жестове. Всички те укрепват здравето, носят омиротворение, изчистват и пробуждат главните енергийни канали, „надите”, и енергийните центрове - "чакрите". Бабаджи е избрал една изключително резултатна серия от 18 пози, които се изучават на етапи и по двойки. Човек се грижи за физическото си тяло не просто заради самото него, а поради това, че то е храм на Божественото.

Крия Кундалини Пранаяма: мощна дихателна техника за пробуждане на цялата потенциална сила на човешкото съзнание и за протичането й през 7-те основни чакри между основата на гръбнака и върха на главата. Тази енергия пробужда съответните физиологични състояния и превръща човека в динамо и на петте нива на съществуването.

Крия Дхияна Йога: последователни групи медитативни техники за усвояване на научно обоснованото изкуство за овладяване на ума. Прочиства подсъзнанието, развива концентрация, умствената чистота и прозорливост, за да разбуди интуитивните и творчески дарби, и да допринесе за постигане на бездиханното състояние на общуване с Бог, "самадхи" - Себеосъзнаване.

Крия Мантра Йога: умствено повторение на фини звуци, пробуждащи интуицията, интелекта и чакрите. Мантрата става заместник на центрираната в"Аз-а" ментална глъч, и улеснява натрупването на голямо количество енергия. Мантрата, също така, прочиства привичните подсъзнателни тенденции.

Крия Бхакти Йога: култивиране на душевен стремеж към Божественото. Тук се включват практики за преданоотдадено служене, събуждащи чиста Божествена универсална любов и духовно блаженство. Включват се речитативи, пеене, ритуали, поклонения и богослужения. Постепенно, всички дейности на човека се проникват от благодат, тъй като "Любимият" се възприема във всичко.


 

Гуру Мантрата

Ом Крия Бабаджи Нама Аум

(Мантрата на Гуру в Крия Йога на Бабаджи)

Ом е пранава, първичният звук на Вселената, който управлява чрез праната.

Крия е „действие с осъзнаване”, което е и средство и цел на практикуващите Крия Йога, които се стремят да направят от всичките си действия обект на осъзнаване.

Бабаджи е Гуру на традицията Крия Йога, който синтезира древното й учение и го разпространява в нашето съвремие. Това е същият Бабаджи, който е описан от Парамахамса Йогананда в книгата „Автобиография на един Йоги”.

Нама е поздрав или „Аз те призовавам”

Аум е първичният звук, резониращ вътре в човека.

Тази гуру мантра, Ом Крия Бабаджи Нама Аум, има силата да свързва нашия пулс с пулса на Бабаджи, като ни настройва на вълната на Милостта на легендарния хималайски Сиддха, Крия Бабаджи Нагарадж. Чрез мантрата той разкрива себе си на своите преданоотдадени. Чрез повтарянето й вътрешният Гуру - върховният интелект, обитаващ в чакрата на върха на главата, става достъпен. Мантрата е шакти, съзнателна енергия. Тя има мощ, тъй като Гуру предава своята шакти чрез мантрата, и шакти навлиза в ученика чрез мантрата. Коренът на мантрата е словото на Гуру. Мантрата е форма на самия Гуру.


Крия Йога е „Действие с осъзнаване”. Тя е средство за себепознание, за познание на истината за нашето битие. Крия йога на Бабаджи включва „осъзнаването” в практиката на асани, пранаяма, медитация, мантри, но също ни учи да внасяме осъзнаване във всички наши мисли, думи, мечти и желания, във всички действия. Такава садхана има огромен потенциал да ни направи по-съзнателни човешки същества. Тя изисква, обаче, готовност на тялото, ума, сърцето и волята, за да бъдат в хармония с душевното вдъхновение за пречистване и усъвършенстване. Садхана в Крия Йога на Бабаджи е сбор от 144 упражнения и духовни техники за Себеосъзнаване и трансформация на всички пет нива на съществото ни: физическо, витално, ментално, интелектуално и духовно.

Първата цел на Крия Хатха Йога е дълбоко физическо и ментално отпускане. Тялото може да се пречисти от много смущения и нарушения чрез асани. Разнообразните асани даряват гъвкавост, лекота и жизненост на тялото. Практиката на 18 асани пробужда енергийните центрове в гръбнака и кундалини, нашата потенциална мощ и съзнание.

Крия Кундалини Пранаяма оказва по-непосредствено влияние на фините витални дялове от нервната система. Първата цел на пранаяма е да пречисти нервната система и да задвижи жизнената енергия през всички нерви и фини енергийни канали като премахне всички бокажи. Накрая тази пранаяма ще разбуди шушумна и ще насочи кундалини нагоре през нея.

Крия Дхияна Йога, помага истината, реализирана дълбоко в нашето съзнание да проникне в будното ни състояние и да започне да се изявява. Нивото на нашето съзнание определя природата и качеството на живота, който живеем. Така че, вместо да се опитваме да спрем мислите си и да изчезнем в пустотата, медитациите ни се съсредоточават върху динамични методи за засилване на силата на ума, способността за визуализация и стимулиране на съществуващия поток на интуиция и вдъхновение, който може да бъде използван в живота ни. Медитациите ни помагат да развием концентрацията си с цел да насочим цялото си съзнание към душата.

Крия Мантра Йога е тихото повтаряне на мощни срички-семена за чакрите и звуци, които стимулират божествените качества. Практиката настройва цялото ни същество, обръща съзнанието ни към Божественото и ни отваря за потока на божествена енергия и милост.

Чрез практиката на Крия Йога на Бабаджи човек започва да изучава себе си и да оставя да отминават отрицателните навици, желания, страхове и други форми на безпокойство. Човек постепенно се установява в нова вътрешна перспектива на Свидетел, изпълнена с мир и радост. Като оставя да отмине старата егоистична перспектива, човешката личност се трансформира и човек започва да усеща себе си като инструмент на любовта и като върховна съзидателна интелигентност, ангажирана в това да носи радост на хората и да направи света едно по-добро място.

Крия Йога на Бабаджи е духовна традиция, в която човек се пробужда от „сънуването с отворени очи”.

Крия Йога на Бабаджи е пътека на Себеосъзнаване, която е всеобхватна и включва всички измерения на нашия живот. Тя е пътека на самодисциплина, която ни дава възможност да живеем в света с широко отворени за съчувствие сърца.


Произход на Крия Йога

Традицията на Крия Йога на Бабаджи извира непосредствено от древните Йога Сиддхи, съвършените майстори на Шива Йога. Крия Бабаджи Нагарадж е синтезирал своята Крия Йога от техниките научени от Сиддхите Агастияр и Боганатар. Бабаджи е посветил един велик йоги, С.А.А. Рамайях в тези техники през 1954 и 1955 година, близо до Бадринат в Хималаите.

През 1983, Йоги Рамайях поставя пред Маршал Говиндан строги изисквания, като условие да преподава 144-те Крии /техники/ от Крия Йога на Бабаджи.

М. Говиндан е практикувал Крия Йога до 1983 година - повече от 12 години, поне по 56 часа седмично без прекъсване. В допълнение, през 1981 той е изпълнил обет за година мълчание, намирайки се в уединение, сам, на брега на Шри Ланка, като непрекъснато е практикувал Йога, т.н. тапас. Йоги Рамайях казал на Маршал Говиндан, че ако той изпълни тези условия, той ще бъде оторизиран да посвещава други хора в 144-те Крии на Крия Йога на Бабаджи. Говиндан изпълнява тези допълнителни условия за повече от три години. Тогава Йогияр просто му казва да чака. Йогияр често казвал, че щом като веднъж е отвел своите ученици до стъпалата на „Гуру”, неговата работа с тях е приключена.

В навечерието на Коледа през 1988, в поредица от дълбоки духовни изживявания, Говиндан получава послание да напусне ашрама и организацията и да започне да посвещава други хора в Крия Йога.

Оттогава, животът на Говиндан е насочван от постоянната и вдъхновяваща Светлина на Гуру (чрез напътствия, вдъхновение, интуиция и прозрение), и се съсредоточава върху това да показва пътеката на хората. След 1989 година, неговият живот протича в ново направление. Вратите се отварят от само себе си и всичко улеснява новата мисия. Говиндан започва да споделя Крия Йога с хората, първо през почивните дни в Монреал, а после, през 1991 след публикацията на първата си книга за Крия Йога, с хората по цял свят. За него е радост да споделя лично тази „светлина”, това безценно духовно научно изкуство с повече от 10,000 ученици в повече от двадесет държави, и да обучи до момента двадесет и двама напреднали ученици, които да продължат това дело.

 

Home

© 1995 - 2019 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.