Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

                          

Kriya Hatha Yoga Teacher Training

Babaji Интензивен курс по Хатха Йога и обучение за преподаватели в Две сесии с
Дурга Алънд и М. Говиндан Сатчитананда

Ашрам в Квебек: Първа сесия от от 29-ти юни до 6-ти юли;  Втора сесия от 25-ти август до 1-ви септември 2014   

Две седем дневни интензивни обучения с отсядане на място като подготовка за едногодишен процес Yoga Posesa по получаване на 400 часова Сертификация за преподаватели по Крия Хатха Йога и регистрация в Международния Йога Алианс.ПЪРВА СЕСИЯ започва в 7ч. в неделя на 29-ти юни и завършва в края на деня в неделя 6-ти юли. (Автобуса за летището пътува в 10 часа на 7-ми юли)
Идеята на тази сесия е задълбочаване на личното преживяване на асаните с цел овладяване на тялото и достигане на по-висши състояния на съзнание. Наблегнато е върху това как да намерите най-подходящия за вас начин да практикувате: или чрез засилване, или чрез изменяне на начина по който правите асаните, както и върху преподаването на това на другите. Тази сесия също включва задълбочено изучаване на Сутрите на Патанджали.

Инструктори: Дурга Алънд, М. Г. Сатчитананда , и Алма Шантиананда Естефано

 

ВТОРА СЕСИЯ: Започва в 19 часа в понеделник 25-ти август и завършва в Започва в 19 часа в понеделник 25-ти август и завършва в края на деня в понеделник 1-ви Септември. (Автобуса за летището пътува в 10 часа на 2-ри септември). В тази втора сесия ще наблегнем на разбирането за това как работи Йога. Ще се потопим в прана, ума и финото тяло, функционалната анатомия и това как да преподаваме пранаяма и медитация, както и това как да представяме методи за променяне на начина по който мозъкът обикновено мисли и реагира на стреса.
Инструктори: Дурга Алънд,, Пиер Дежарден и М. Г. Сатчитананда

Учениците на Крия Йога на Бабаджи са добре дошли на една от тези сесии. Сертификацията, обаче изисква участие в двете сесии.

Като ученик по Крия Йога на Бабаджи, вие сте сърдечно поканени да станете Учител по Крия Хатха Йога! Един от най-добрите начини да задълбочите собствената си практика на Крия Йога и да служите на другите е чрез преподаване на това невероятно научно изкуство. Курсът за Йога Учител е замислен така, че да отговаря на стандартите за 250 часовата Международна сертификация на Йога Алианса. Учебник/работна книга от 250 страници съпровожда курса. След завършване на 14 дневното интензивно обучение, учениците започват процес на преподаване и обучение, който трае една година и включва различни задачи. Това не само ще изпълни условията, за да станете учител по Крия Хатха Йога, но и ще се отрази благотворно върху вашето здраве и духовно израстване.

Тази програма е преди всичко предвидена за да ви осигури преживяване на това, което се учи. Вниманието е насочено както върху личната ви трансформация, така и върху развиването на професионални умения. За да следват този курс, учениците трябва предварително да са преминали през двете първи нива на посвещение в Крия Йога и да практикуват ежедневно. Изисква се учениците да практикуват Хатха Йога от поне две години. Това е интензивна програма за обучение, така че е важно, участниците да са в добро физическо и емоционално здраве.

14 дневното обучение се провежда в две сесии. То включва не само разбирането на механиката на 18-те асани на Крия Хатха Йога, но и физическите и духовните им ефекти. Също така се обяснява теорията, която стои зад тях, както и това, което се случва на енергиен план по време на практиката им. По време на обучението допълнителни асани са изучавани и интегрирани. Силно е наблегнато върху философията на Йога и „Сутрите на Патанджали” ще бъдат изучавани в дълбочина. Също така, ще се обхване и финото разбиране на енергията, прана, ума и на финото тяло. Ще задълбочим изучаването на практики като бандхи, пранаяма и медитация и начина по който те се преподават безопасно. Осемнадесет часа ще бъдат отделени на анатомия и физиология на човешкото тяло във връзка с практиката и преподаването на Крия Хатха Йога. Курсът покрива и елементите, необходими за ефективно преподаване: видоизменянето на позите за определени нужди; ограниченията и терапиите; значението на овладяването на дишането; работата с линиите на енергията; работата с интензитет и релаксацията. Обучението ще започне да развива гласа ви на учител, чрез задълбочаване и разширяване на личното ви Вътрешно преживяване на Хатха Йога.

Изисквания за сертификата:

За да получи сертификата, ученикът трябва да покрие следните критерии: да демонстрира асаните възможно най добре, съобразявайки се със способностите си, с точност и присъствие. Също така и да покаже необходимите преподавателски умения и йогическо държане:

Критерий 1: Седем дневно обучение в ашрама = 158 ч.

Критерий 2: Водене на ежеседмичен курс по Йога /1 ч. 30/ в продължение на 10 месеца = 60 ч.

Критерий 3: Задълбочаване на практиката на 18-те асани у дома в продължение на 12 месеца = 60 ч.

Критерий 4: Водене на записки върху ежедневната садхана (включително номер 3). Спазване на мълчание веднъж месечно и записване на медитации и размишления, или наблюдения върху собственото поведение. (Предава се в писмен вид) = 60 ч.

Критерий 5: Преминаване на 1-во и 2-ро ниво на посвещение в Крия Йога на Бабаджи = 30 ч.

Критерий 6: Изучаване на Сутрите на Патанджали, в превод на М. Говиндан, както и на Бхагават Гита. Размишления върху предварително зададени въпроси, които се предават в писмен вид = 25 ч

Критерий 7:: Изучаване на учебника и финален изпит. ( 40 ч.) Практика на преподаване по време на втората сесия.

Общ брой часове: 433 ч.

Обучението за напреднали на Крия Йога на Бабаджи прибавя допълнителни 90 часа, приложими за сертификат за 500 часа.

 

Salutation Pose

Sun Salutation

Инструкторите :

Cat Cow Pose

Bow Pose

Triangle Pose

Маршал Говиндан Сатчитананда е духовният учител по Крия Йога на Бабаджи. Той е основател и президент на Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи - не-стопанска, образователна организация. Сатчитананда преподава 144-те Крия техники през последните 15 години. Повече от 8 000 души от цял свят са научили от него техниките на Крия Йога. Той е основател и издател на Крия Йога Публикации. Сатчитананда пише обширно върху философията на Йога и Садхана. Той обучава другите с дълбочината и прозрението на човек, който практикува повече от 35 години това, което преподава.

 

Дурга Алънд практикува Йога повече от 35 години. Тя е професионален, сертифициран Учител по Йога. Обучена е да преподава Хатха Йога, Кундалини Йога, и Раджа Йога, както и Феникс Райзинг Йога терапия. От 1982 година е Учител по Йога в САЩ, като през последните 12 години преподава Крия Хатха Йога в Канада, Индия, Япония, Бразилия, Германия, Испания, Италия, Швейцария, Австрия и Естония. Интензивното й изучаване на Йога я отвежда до различни Духовни Учители в САЩ и Индия. Крия Бабаджи е пътеводната и Светлина през почти три десетилетия. Тя практикува техниките на Крия Йога през последните 20 години и е ачария от Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи. Тя е съавтор, участник и продуцент, заедно със съпруга си Маршал Говиндан на Йога видеото „Крия Хатха Йога на Бабаджи“ - Себереализация чрез действие с осъзнаване“. Тя е съавтор на „Крия Йога прозрения по пътя“ и „Задълбочете практиката си“. Тя развива двегодишния курс от уроци „Курсът на Милостта“. Също така развива и преподава този 400 часов Курс за преподаватели по Крия Хатха Йога. Дурга е редактор на много публикации на Крия Йога на Бабаджи. Последната и книга е „Йога инструментариум – ежедневен гид за оформяне на бъдещето ви“.

 

Лориер – Пиер Дежарден е йогин, както и многоуважаван остеопат и преподавател по Остеопатия. Всяка година, той изнася Курса по Функционална Анатомия за напреднали в повечето значими училища по Йога в Канада и в Германия. Той практикува йога през последните 25 години и развива курса по Анатомия специално за Крия Йога на Бабаджи. Чрез задълбочаване на познанието си за тялото и интуитивното осъзнаване, учениците ще се научат как да работят в рамките на ограниченията си и как да задълбочат асаните. Той ще развие разбирането и преживяването ви за подвижност, гъвкавост, отпуснатост и сила. Той обяснява структурата на дъха и как да го освободим, както и детайлно разяснява какво да правим, когато нещо не е наред в тялото, да разберем нараняването и рехабилитацията.

 

Алма Шантиананда Естефано завършва Магистър по Психология в Държавния Университет в Аризона и работи в сферата на превенцията и интервенцията в продължение на повече от 15 години. Шантиананда изучава йога от 1970 и е посветена в Крия Йога на Бабаджи през 1991. Тя е поканена в Ордена на Ачариите през юли 2001. Тя има сертификати за напреднали по Крия Хатха Йога на Бабаджи и Анусара Йога и дава посвещения и уроци по Хатха Йога във Феникс, Аризона.

 

Детайли относно семинара :

Регистрация и въведение 20 ч.

В четиринадесет дневната програма са включени следните сегменти:

ПЪРВА СЕСИЯ – Задълбочаване на практиката ви

 • Какво е Крия Хатха Йога?
 • Важността на Асана
 • Подготовката: Стойката, Изправяне и Релаксиране на Тялото, Дъха и Гръбначният стълб.
 • Насочване на вниманието към фините канали: Загряване на тялото с дъха и различни серии от динамични пози.
 • Разхлабване и засилване на ставите: врата, раменете, колената, ханша и глезените. Преподаване на допълнителна серия асани – Включване на динамични и статични пози във вашия урок.
 • Разбиране на ползите от използването на бандхите и Уджай пранаяма заедно с осемнадесетте асани.
 • Кога и как да достигаме границите на една поза.
 • Основата на 18-те пози. Задълбочено обучение и практика: Точно преподаване с инструкции и демонстрация : как да задълбочим преживяването на асана с дъха, осъзнаването, бандхи и мудри и как да преподаваме това на другите.
 • Напредване в практиката ви – Разбиране на психо-енергийните и духовни ползи от 18-те пози и как да ги постигнем.
 • Техники на преподаване на асана: изправяне, насочване на енергийните линии, съпровождане с гласа, докосване и адаптиране на асаните.
 • Как и кога да модифицираме позите за хора с физически ограничения.
 • Ежедневна практика на преподаване с партньори в група.
 • Вечерни лекции
 • Крия Йога Философия – Тълкуване на тантра
 • Класическа Йога, Сутрите на Патанджали и Ащанга Йога
 • Критическата нишка – Ямите и Ниямите
 • Значението на Свадхияна и на Личната Садхана
 • Ишвара Пранидана- Какво е Гуру? Значението на отдадеността.
 • Самадхи- какво е Когнитивно поглъщане?
 • Йога и бизнес?
 • Садхана два пъти дневно

ВТОРА СЕСИЯ- Как работи Йога?

 • Как работи Йога?
 • Разбиране на Прана и работа с нея
 • Какво е Пранаяма и как тя се различава от дълбокото дишане?
 • Задълбочено практикуване и обучение в преподаването на различни Пранаями.
 • Обучение в Пранаяма за лечение и за развиване на осъзнаване
 • Групова дискусия – Преживяване на осъзнаването
 • Вечерен разговор: Необходимостта от Садхана и ролята на мислите и емоциите ни по отношение на успеха или липсата на прогрес в Йога.
 • Какво е медитация? Какво търсим чрез нея?
 • Преподаване на основите на медитацията
 • Указания за осъзнаване на дъха и Медитация
 • Как да отведем групата към празнотата чрез асана и шавасана.
 • Йога Нидра, практика и основи на преподаването
 • Разбиране на медитацията Хамса
 • Разбиране на: Кой съм Аз? Медитация
 • Групова практика с партньори
 • Вечерен разговор: Самовнушението: Противоотрова за негативното мислене и използване на Мантра за преминаване Отвъд
 • Вечерен разговор: Постигане на Когнитивно Поглъщане
 • Анатомия и Физиология свързана с Асана
 • Значението и тайните на съединителната тъкан
 • Функционална анатомия на Асана
 • Разбиране на подвижността, гъвкавостта, отпуснатостта и силата
 • Осъзнаване на асана
 • Структурата на дишането
 • Разтягане в 6 цикъла – как да освободим дъха?
 • Праничният Поток – как да постигнем най-доброто здраве на всички нива
 • Разбиране на нуждата от подобаващо хидратиране
 • Разбиране на нараняването и рехабилитацията
 • Какво да правим когато нещо не е наред
 • Физически Ефекти от 18-те пози
 • Садхана два пъти дневно
 • Вечерен Киртан

 

Shoulder Stand 1

Sun Salutation 2

Shoulder Stand Group

Wheel Pose

 

Препоръчително дарение: За двете сесии: 1400 щ. д. Допълнителни разходи за настаняване и хранене 700 щ. д. за двете сесии. Общо: 2100 щ. д. плюс данъци. За да резервирате място е необходим депозит от 300 щ. д. Попитайте за план за заплащане.

За една сесия: 700 щ. д. + 420 щ. д. за хранене и настаняване. Обща цена: 1120 щ. д. Необходим е депозит от 150 щ. д.

 

 

 
Запитайте се дали желанието ви е
да споделяте Крия Хатха Йога с другите


За да се преминеш от нивото на практикуващ Йога до това на Учител по Йога изисква определени качества. Всички тези качества могат да бъдат развити освен основното от тях - желанието да се споделя. Споделянето е любов. От това състояние на любов всичко останало ще възникне и протече. Казано е, че всеки който обича и е обичан може да бъде добър учител, тъй като в любовта се съдържа осъзнаването. Когато човек е напълно присъстващ, не само за другите, но и за себе си, той е тук и сега, като че ли друго време не съществува. Именно в това състояние се изразява обичта и приемането, без осъждане, на себе си и на другите. Единствено когато някой се намира в такова състояние на духа, той е способен да бъде последователен и добър учител. Също така ентусиазмът относно йога е безценен. Ако човек няма ентусиазъм за това, което преподава, хората няма да се интересуват от това, което той има да каже.

Учителят трябва най-вече да практикува интензивно, така че да преподава от личния си опит. Той или тя трябва да практикува искрено и да има желание да изследва себе си последователно и да продължава да търси и да израства, да бъде ученик завинаги. Тези качества плюс добро чувство за хумор ще развият смирение, ще ограничат егото и ще увеличат благодарността за всичките негови учители някои от които ще бъдат неговите или нейните ученици. По този начин Йога ще създаде проводник, които ще продължава да се пречиства и да подхранва и стимулира вътрешната любов, която ще протича и за учителя и за неговите ученици. Този поток на любов е най-висшата цел на Йога. Когато вашето вътрешно състояние отразява този баланс, вие сте способни да го споделяте с другите. Това спокойно празно пространство изпълнено с осъзнаване ще бъде най-важното нещо, което някога ще можете да споделите.

M. G. Satchidananda and Durga Ahlund
Babaji’s Kriya Yoga ® Ashram
196 Mountain Road, P. O. Box 90
Eastman, Quebec, J0E 1P0
Canada
САЩ и Канада: 1.888.252.9642
Международни: 1.450.297.0258
durga@babajiskriyayoga.net
satchidananda@babajiskriyayoga.net

 

 

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ