Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 
Новини и бележки


Така че, всички ние можем да се радваме на перспективата на евентуалното му завършване и щастливо да предвиждаме бъдещи посещения и дейности там.

Ние планираме групово поклонение там от 21 септември до 9 октомври 2017.

За детайли вижте Поклонение в Бадринат.

Прочетете повече за Ашрама в Бадринат

Направете дарение тук

 Badrinath Ashram - October 5, 2017

Badrinath Ashram - October 5, 2017 - 1 (click image to enlarge)

 

Badrinath Ashram - October 5, 2017 - 2 (click image to enlarge)

 

Badrinath Ashram - October 5, 2017 - 3 (click image to enlarge)

 

Badrinath Ashram - October 5, 2017 - 4 (click image to enlarge)

 Photos May 27, 2017

Badrinath ashram - May 27, 2017 - 1 (click image to enlarge)
Badrinath ashram - May 27, 2017 - 2 (click image to enlarge)
Badrinath ashram - May 27, 2017 - 3 (click image to enlarge)

 

Badrinath Ashram construction October 1-8, 2015

Mt. Neelakantan, Badrinath, October 7, 2014 5:45 am - October 2014 - 1 (click image to enlarge) Mt. Neelakantan, Badrinath, October 7, 2014 5:48 am - October 2014 - 2 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 1 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 2 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 3 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 4 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 5 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 6 (click image to enlarge)
Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 7 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 8 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 9 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 10 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 11 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 12 (click image to enlarge) Apartments under construction - October 2015 - 13 (click image to enlarge) Apartments under construction - October 2015 - 14 (click image to enlarge)
Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 15 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 16 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 17 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 18 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 19 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 20 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 21 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 22 (click image to enlarge)
Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 23 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 24 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 25 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 26 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 27 (click image to enlarge) Local village women of Mana, 3 miles from Badrinath - October 2014 - 3 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2014 - 4 (click image to enlarge) Badrinath Ashram Construction - October 2015 - 28 (click image to enlarge)

 

Badrinath Ashram construction November 11, 2014

 

Meditation hall and above it the Yoga hall - November 2014 - 1 (click image to enlarge)

Meditation hall and above it the Yoga hall

Badrinath ashram, northeast corner - November 2014 - 2 (click image to enlarge)

Badrinath ashram, northeast corner

Badrinath ashram south side - March 2016 - 3 (click image to enlarge)

Badrinath ashram south side
March 20, 2016

Babaji Ashram, Badrinath + Mt Neelakantan - March 2016 - 4 (click image to enlarge)

Babaji Ashram, Badrinath + Mt Neelakantan
March 20, 2016

Mt Neelkantan, 23,500  feet, 7,500 metres altitude, Badrinath - August 2014 - 1 (click image to enlarge)

Връх Ниилакантан - 7500 метра надморска височина, Бадринат

Badrinarayan temple, March 20, 2016 - 5(click image to enlarge)

Badrinarayan temple
March 20, 2016

 
 

М. Говиндан Сатчидананда получи почетната награда „Патанджали“ през 2014-
та година за изключителния си принос в сферата на Йога от Свами Майтреянанда,
президента на Международния Йога Алианс
, (също познат като Международната Йога федерация).

Swami Maitreyananda and Satchidananda (click image to enlarge)

Международният Йога Алианс е най-старата и значима международна Йога асоциация и регистър на Йога учители.
Сатчидананда е вече част от дългия списък на получили наградата от 1986 г.

Можете да видите списъка на получилите наградата тук:
http://www.internationalyogafederation.net/patanjali.html 

Сатчидананда е член на този световен Съвет от 2008 г.

Свами Майтреянанда написа на уебсайта си, след като се срещнаха през ноември 2012 в Квебек:
„Маршал Говиндан Сатчидананда е не само най-известният Йога Учител на Крия Йога по света, но също е извършил удивителна работа за Крия Йога, мога да го сравня единствено с Парамханса Йогананда“. Говиндан Сатчидананда е духът на Бабаджи“

Swami Sai Sivananda, President of the Federation Francophone de Yoga presents the award to M. G. Satchidananda (click image to enlarge)

Swami Sai Sivananda, President of the Federation Francophone de Yoga presents the award to M. G. Satchidananda

 


Дурга Алънд, М.Г. Сатчитананда и участниците в Обучението за преподаватели по Крия Хатха Йога в Ашрама в Квебек, 1-ви септември 2014  (click image to enlarge)
Дурга Алънд, М.Г. Сатчитананда и участниците в Обучението за преподаватели по Крия Хатха Йога в Ашрама в Квебек, 1-ви септември 2014


Here is the group who received the 3rd initiation into the 144 Kriyas from M. G.Satchidananda  at the Chateau Fondjouan, near Orleans, France, August 22-29, 2014  (click image to enlarge)
Групата, която получи трето посвещение в 144-те Крии
от М. Г. Сатчитананда в Шато Фонджоан, близо до Орлеан,
Франция (от 22-ри до 24-ти август 2014


М.Г. Сатчитананда, Трето посвещение, Лиллеору, Естония 21-ви август 2014  (click image to enlarge)
М.Г. Сатчитананда, Трето посвещение, Лиллеору, Естония 21-ви август 2014


2nd Initiation in Martinique - April, 2013 (click image to enlarge)
М. Г. Сатчитананда и Ачария Сидхананда Сита дадоха Второ Посвещение на 13 ученици в уединение близо до морския бряг на остров Мартиник, в Карибите от 6-ти до 8-ми април 2013Снимки от уединението в Шри Ланка през 2013

Sri Lanka Retreat 1 (click image to enlarge)
М. Г. Сатчитананда и двадесет и четиримата участници в поклонението, идващи от единадесет държави посетиха Палани, Индия и се срещнаха с тринадесетия наследник на Пулипани, главният ученик на Сидха Боганатар: Шри Шивананда Пулипани на 27-ми февруари 2013

Sri Lanka Retreat 2 (click image to enlarge)

М. Г. Сатчитананда и 48-те участници във Второто посвещение и уединение в Безмълвие по време на разходка по плажа пред Ашрама на Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи в Шри Ланка в Коломбо (9-ти март 2013)

Sri Lanka Retreat 3 (click image to enlarge)

М. Г. Сатчитананда, заобиколен от 48-те Крия Йога посветени в Ашрама в Шри Ланка в края на посвещението на 10 март 2013


Monistic Theism of the Tirumandiram

 

Нова Глава: Монистичният Теизъм на Тирумандирам и Кашмирският Шаивизъм, от Др. Гита Ананд и Професор Др. Т. Н. Ганапати (електронно издание)

През януари 2012 ние публикувахме първото издание на „Йога на Тирумулар: Есета върху Тирумандирам“ в Индия. По моя молба Др. Ганапати и Др. Гита Ананд написаха за това издание нова последна глава, дълга 33 страници, която обсъжда дебата относно това дали Тирумандирам защитава плуралистичния реализъм или монистичния теизъм. По същество дебатът се свежда до въпроса „Има ли три вечни реалности: Бог, душата и света? „ или Или има само Едно, всичко останало бидейки илюзия?“ Тази глава сравнява школата на Кашмирския Шаивизъм с Тирумандирам, защото и двете защитават перспектива, която свързва двете гореспоменати противостоящи си гледни точки. Тази глава съдържа три части. Първата част съдържа избрани стихове, за да покаже че основната тема на песента на Тирумандирам е единствено монистична. Втората част дава кратък очерк на Кашмирския Шаивизъм, представяйки го като шаивитски модел на монизъм. Третата част показва паралела между Тирумандирам и Кашмирския Шаивизъм, за да подчертае гледната точка, че Тирумандирам защитава само и единствено монизма. Вие можете да поръчате тази монография от 33 страници на цена 2,99 щ. д. от рубриката Книжарница като кликнете тук.

 

 


Opposite Doing: The Five Yogic Keys to Good Relationships

(Нова книга в интернет формат) противоположното действие: петте йогически ключа към Добри Взаимоотношения

От Маршал Говиндан

Лицата, които са нови за йога често с изненада откриват, че повечето, което правим в йога е преднамерено противоположно на това, което човешката ни природа обикновенно би ни мотивирала да правим. Освен очевидните примери като да останем съзнателни когато очите ни са затворени, вместо да заспим, или да стоим на главата си вместо на краката, Йога изисква от нас да правим обратното на естественото ни социално поведение. Ще ви покажа, чрез практически упражнения, как следването на петте йогически практики, познати като ями ще ви позволи да трансформирате вашата човешка природа и да изпълните практичните и върховни цели в живота ви.

Посетете Книжарнцата за повече детайли и продажби


Gurudasan

Гоури Варадан от Салем, Тамил Наду е приет в Ордена на Ачариите на Крия Йога в Бангалор, Индия на 6-ти март 2016.

С радост ви съобщаваме, че Гоури Варадан получи името „Гурудасан“ (служител на Бога) от Бабаджи, ставайки член на Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи с благословиите на родителите си, брат си, съпругата си и 59-те участника в уединението за второ посвещение на Крия Йога. Той се посвети на изпълнението на условията за да стане Ачария и сега е акредитиран да дава първо посвещение.

Можете да видите снимки от събитието тук: https://plus.google.com/u/0/102316518201804498547/posts/dxzGUffstEC

За да се запознаете с биографията на Гурудасан, кликнете тук

Бабаджи дава ново, духовно име на всеки член от Ордена по време на тази церемония така, че всеки път когато някой се обръща към него с новото му име и двамата да си спомнят качествата асоциирани с името. В този случай ще бъде напомняне за значението „служител на Бога“.

Om Kriya Babaji Nama AumM G Satchidananda - 3rd Initiation in Brazil Nov 2012 (click image to enlarge)

М. Г. Сатчитананда даде трето посвещение от 13 до 22 ноември 2012 на 26 участници от Бразилия


С радост ви уведомяваме, че храмът „ Бабаджи Койл“ в Катиргама, Шри ланка ( вижте снимките отдолу) беше покрит с нова керамична плоча и че гранитен монументен знак беше издигнат в близост до него. Този храм отбелязва мястото, където Бабаджи е посветен от Сиддха Боганатар и преживява Божествена Реализация. За повече детайли кликнете тук.

Katirgama Shrine

Олтара в Катиргама и гранитната обозначителна плоча.

Katirgama Babaji Temple

Обновеният храм на Бабаджи в Катиргама

Katirgama Entrance

Портата към храмовия комплекс в Катиргама, на около 50 метра от храма Бабаджи Койл

 

Пред Храма Бабаджи Койл в Катиргама, Шри Ланка, намиращ се на мястото, където Бабаджи извършил тапас и достигнал просветление наскоро беше построен навес „мандапан“, предоставящ сянка на посетителите, желаещи да медитират. Планиран е строеж на зала за медитация непосредствено зад храма. Крия Йога садхаките от цял свят подпомагат този проект. Ако шелаете да допринесете за този проект, кликнете тук.

Babaji Koil Mandapam 1

 

Babaji Koil Mandapam 2

 


Initiation Seminar at Babaji Alayam Ashram - Sri Lanka

На 22 и 23 октомври 2011 г. 60 човека участваха в семинара посвещение в „ Ашрама Алаям на Бабаджи“ в Коломбо, Шри Ланка. Две трети от тях бяха от Будистката Синхала общност. След края на 23 годишната гражданска война през 2009, Крия Йога на Бабаджи спомага за сближаването на Хинду, Тамилската и Будистката Синхала общности.


Nityananda, Columbia - 2012

Ачария Нитянанда, (в центъра) даде семинар посвещение в Крия Йога на 18 души в Богота, Колумбия (16 -18 март 2012)


Satyananda - Mumbai 2012 - 1   Satyananda - Mumbai 2012 - 2  Satyananda - Mumbai 2012 - 3

Ачария Сатянанда проведе уединение с второ посвещение в Крия Йога на Бабаджи в близост до Мумбай (10 -12 февруари 2012)


Mysore, India Fire Yagna

Двадесет и един Крия Йога Садхаки участваха в мантра Ягната и духовното уединение проведени от Ачария Сатянанда в Джохор, Малайзия, (22-24 септември 2012)

3rd Initiation - Bangalore, India

Участниците в посвещението трето ниво със Сатчитананда и Дурга в близост до Бангалор, Индия (21-29 октомври 2012)   

3rd Initiation - Sao Paulo Brazil

Обучение за преподаватели в Ашрама в Квебек с Дурга и Сатитананда (29 юни – 10 юли 2012)

Hatha Teacher Training - 2011 - Quebec

Участници в обучението за преподаватели по Крия Хатха Йога от 30 юни до 10 юли 2011 в Квебек

 


3rd Initiation - Sao Paulo Brazil

Двадесет и девет ученици участваха в посвещението трето ниво с М. Г. Сатитананда в близост до Сао Паоло от 19 до 26 ноември 2010 г.

2nd Initiation - Mendoza, Argentina

Ученици, участващи в посвещението второ ниво в Мендоса, Аржентина в Ачария Нитиянанда


Georg Feuerstein

Др. Георг Фърщаин, водещият световен учен в областта на Класиеска Йога написа предговора за последната ни и най-значителна публикация, Тирумандирам. В него той казва: „Има поне четири текста относно Йога, които трябва да имат своето място в библиотеката на същинските Йога трудове: Йога Сутрите на Патанджали, Бхагавад Гита, изданието на десетте глави на Хатха Йога Прадипика от Сватмарама Йодиндра, които са напидсани на санскрит. Петият текст е Тирумандирам на Тирумулар, написан на тамул. Англоговорящите почитатели на йога, както и академината общност дължат огромна благодарност на Маршал Говиндан Сатчитананда за започването и продължаването на този огромент проект, на супругата му Дурга Алънд Говиндан за нейната безрезервна редакторска и друга подкрепа, както и на Проф Т. Н . Ганапати и неговият екип от преводачи и издатели за успешното завършване на същински монументалното начинание. Прочетете пълния предговор тук.

Известното международно издание „Хиндуизмът днес“ написа статия от четири страници относно новата ни публикация „Тирумандирам“, озаглавена „Открит е Мистичен Шедьовър“

 

Thirumandiram

 

Посетете новият ни уебсайт www.tirumandiram.net за повече детайли относно това, което се съдържа в монументалното литературно съкровище на Йога и Тантра.


Jnanashakti

Жозе Силвестър стана член на ордена на Ачариите на Крия Йога през Октомври 2012 г. и получи името „Гиянашакти“. Вижте страницата „Учители“ за да се запознаете с биографията и


Jesus and Yoga

Посетете най-новия ни уебсайт www.jesusandyoga.net за детайли и рецензии на публикацията ни „Мъдростта на Исус и Йога Сидхите“, вече публикувана на 5 езика.


Vidhyananda

Шери Раян стана член на Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи през октоври 2012 г. и полуи името „Видиянанда“. Вижте страницата „Учители“ за да се запознаете с биографията и

Babaji's Kriya Yoga Home Page


              

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ