Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

Посвещения

В Крийя Йога на Бабаджи значението на Посвещението често остава незабелязано. Посвещението - това е свещенодействие, при което на човек се дава начална опитност за средствата за осъзнаване на истината. Това средство, този инструмент е Крийя, или "практическа йогична техника", а истината - врата към вечното и безграничното Единно. Тъй като тази истина е отвъд предела на име и форма, не е възможно тя да бъде предадена чрез думи или символи. Но истината може да бъде изживяна, и затова човек има нужда от учител, който може да сподели своето животворно изживяване на истината. Техниката става проводник, посредством който учителят споделя с практикуващия средствата, чрез които ученикът да осъзнае истината сам за себе си.

 

1.Посвещението в Крийя Йога се получава по време на интензивен семинар през почивните дни в края на седмицата. Ще се научите да практикувате системата от 18 пози, разработена от Бабаджи за укрепване на здравето, успешно отпускане и енергетизиране; провежда се обучение в шестте фази на мощната дихателна техника, позната като "Крийя Кундалини Пранаяма", която разбужда и задвижва фините енергии; провежда се обучение в 7 медитативни техники за изчистване на подсъзнанието, овладяване на ума и напредък в осъзнаването на Аза и Абсолютната Реалност.

2. Духовно уединение (Второ посвещение): в края на седмицата, сред природата, научавате мощни техники за пробуждане на чакрите, йогична почивка, мълчание, мантри, медитация по време на дейност, а също така, как да вграждате йога в ежедневните си дейности.  

3. Обучение за напреднали (Трето посвещение): по време на 9-дневно уединение сред природата, изучавате хармонията от 144 Крии, включително и тези, които допринасят за изживяването на различни нива на "самадхи" - бездиханното състояние на общуване с Бог. 

4. Месечни курсове: в повече от 40 града по света, посветените в Крийя Йога на Бабаджи се срещат, за да учат и да медитират върху класически йога текстове, и да споделят изживяванията си.  

5. Публични седмични срещи: в различни места по света, научавате 18-те пози на Крийя Хатха Йога. Крийя Йога на Бабаджи се представя от хора, които я практикуват.   

6. Предложено дарение: посвещенията и другите дейности се издържат само на базата на предложените дарения. Никога не позволяваме парите да станат условие или препятствие за обучението в Крийя Йога на Бабаджи. Когато заинтересуваните хора нямат пари, обучението се дава безплатно.`

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ