Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

Йога център за изследвания на Сиддхите

 

Йога център за изследвания наСиддхите, Ченай - 600083

Адрес: "Rajkamal," 45 (21), IV Avenue, Ashok Nagar, Chennai - 600 083
Тел: 044-5202 9150 / 044 - 2489 7396 Email: tngana@yahoo.com

Спонсорирани със заповед на Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи, САЩ, Inc,
196, Mountain Road, P.O. Box: 90, Eastman, Quebec, Canada JOE 1 PO

Директор: проф. Т.Н. Ганапати заместник-директор: д-р К.Р.Арумугам

 

 
Консултативният комитет:

1. Д-р Р. Валасубраманиян (председател)
2. Д-р Т.Б. Сиддхалингаях
3. Д-р Према Нандакумар
4. Д-р Т.Н. Рамачандран
5. Шри Т.В. Венкараман (IAS. Retd.)
6. Шри Азария
7. Шри Г.Раманатан
8. Шри С.К.Венкатараман
9. Шри Щрирам Чандрасекар
10. Д-р К.Р.Арумугам (секретар)
11. Д-р Т.Н Ганапати (Представител и Съпредседател)

 

Имена на спонсори:

1. Шри Говиндан Сатчитананда (председател, ОАКЙБ)
2. Дурга Алън (Ачария, ОАКЙБ)
3. Мануел Маше (секретар, ОАКЙБ Тръст)

 

 

P.B. No. 5608, 52, "Cement Villa",
I Floor, 5th Main, 18th Cross,
Malleswaram West,
Bangalore - 560 055
Ph: 9845256731 080-51280812

Advisors to Yoga Siddha Research Center 1
Д-р К.Р.Арумугам ,
Д-р Т.Б. Сиддхалингаях,
Д-р Т.Н Ганапати

Advisors to Yoga Siddha Research Center 2
Шри Щрирам Чандрасекар,
Д-р Т.Н Ганапати,
Д-р Р. Валасубраманиян

Advisors to Yoga Siddha Research Center 3
Шри Т.В. Венкараман,
Д-р Сиддхасешаян,
Д-р Т.Н Ганапати

Advisors to Yoga Siddha Research Center 4
Смита Деспанде,
Д-р Према Нандакумар

Advisors to Yoga Siddha Research Center 5
Д-р К.Р.Арумугам and
Шри Нийлекантан

Йога център за изследвания на Сиддхите, Ченай, Индия


Изследователскиият проект за Йога Сиддха е спонсориран съвместно от Ордена на Ачариите в Крия Йога на Бабаджи, Канада и Йога център за образование и изследвания, Калифорния, САЩ от 2000 г. насам. Целта е проекта да се разгърне в широк мащаб, за да се издирят всички непубликувани текстове от Тамилските Йога Сиддхи и да бъдат публикувани с пояснителни бележки. До момента няма сериозно проучване, направено за Тамилските Сиддхи по един систематичен и научен начин. Не е направен сериозен опит за проучване или превеждане на поемите от Тамилските Сиддхи. Изследователският проект за Тамилските Йога Сиддхи предлага да се запълни тази празнина. Целта на този проект е да се идентифицират и да се запазят в компютърен достъпен формат всички свързани с Йога ръкописи на Тамилските Сиддхи, които се намират в различните библиотеки и частни колекции.

Началото на този проект е преди близо 50 години когато Крия Бабаджи Нагарадж дава на Йоги ССА Рамаях задачата да се съберат ръкописите на 18 –те Тамилски Йога Сиддхи, написани на палмови листа и да се запазят, преписшат и публикуват. През 1960-те години Йоги Рамаях обиколя Тамил Наду надлъж и нашир като ги събира и внимателно съхранява от нашествието на бели мравки. През 1968 г. той публикува "Песни на 18-те йога Сиддхи" - малка антология от поемите на оригиналния тамилски език. От 1979 г. до 1982 г. той публикува събраните произведения на гуруто на Бабаджи, Сиддхар Боганатар на оригинален Тамил, в три тома, близо 1800 страници като цяло. През 1999 г. неговият ученик от 18 години, М. Говиндан Сатчитананда, председател на Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи и спонсор на проекта, разработва план за проучване в четири части

Проучване номер 1 "Списък и съхраняване на магнитен носител на ръкописите свързани с йога, съдържащи се в библиотеки и частни колекции на Тамил Наду," доведе до копиране върху електронни носители, CD Rom, на всички свързани с Йога ръкописи на Сиддхите (но без тези по медицина), от Правителствената ориенталска библиотека за ръкописи (ПОБР), Ченай, от библиотеката Адяр, Ченай и от Библиотеката за ръкописи към Университета в Керала, Тируванатапурам. Броят на трудовете, копирани досега от ПОБР е 357, броят на листовете: 11212, броят на стиховете: около 45000. В библиотеката Адяр сме направили фотокопия на 85 ръкописи на Сиддха Йога, включващи 1366 листове и около 7000 стихове. В Университета в Керала са фотокопирани пет ръкописа на Сиддха Йога. В Университета в Керала сме щастливи да намерим повреден ръкопис на историята на Сиддхите, наричен Джнана-Бодагам. Събирането на творби в ПОБР започва през 2000 година с д-р К.Р. Арумугам, научен сътрудник, който копира ръкописите на CD Rom,. Той е подпомаган компетентно от Шри Сентил Вадивалаган. Ръкописите в последствие са транскрибирани на съвременен Тамил от Шри Г. Утирадам, Магистър на изкуствата, Магистър по философия, дипломиран в Ръкописология, Епиграфика, а верността на транскрипцията е контролирана от известния учен Шри. Р.Субраманиям, който има докторска степен по Ръкописология, една наистина рядка научна дисциплина.

Центърът на проекта в момента е копирането на всички ръкописи, свързани с Йога, написани от Сиддхите, които се намират в библиотеката Сарасвати Махал, в Танджавур, Тамил Наду, Индия. Това е една от най-големите колекции от такива трудове, но до този момент, на изследователите не е било разрешено да се направят копия на тези произведения. През следващите няколко години ще бъдат копирани още произведения на Сиддхите, които се намират в други колекции, както частни, така и институционални. С цялостната колекция на всички ръкописи на Сиддхите, ние можем да осигурим не само тяхното бъдещо опазване, но и проучването и превода им от бъдещите поколения учени и йоги.

Проучване номер 2, "Превод на английски език с коментари и публикация на избрани ръкописи, свързани с Тамилските Йога Сиддхи." Това проучване води до една от публикациите днес: "Йога на Сиддха Аввай." Още много се очаква от този аспект на проучването, тъй като ние издирваме и събираме "скъпоценните камъни" между копираните ръкописи и транскрибираните в Проучване номер 1.

Проучване номер 3, "Превод с коментари на една антология от избрани творби на 18-Сиддхи" започва през 2000 година, в сътрудничество с няколко учени и йоги, то е приключило с издаването на "Антология по Йога на 18-те Сиддхи"

Проучване номер 4, "Превод с коментари на избрани стихотворения по йога от Сиддхар Боганатар" води до публикуването през юли 2003 г., на том 1 на "Йога на Сиддха Боганатар ", а вече е публикуван и том 2. Това проучване се основава изцяло върху огромната работа на Йоги Рамаях, "Богар Канда Йога", цитирана по-горе. На по-късен етап се надяваме да публикуваме поемите на Боганатар от 7000 стиха, и други произведения от този Сиддха като следващи томове.

Виж статията "Приветствено обръщение към йога центъра за Сиддха изследования, от М.Говиндан Сатчитананда" и статията "Биография на Йоги ССА Рамаях" в "Статии по Крия Йога " на тази интернет страница за повече подробности във връзка с целите и историята на цитираните по-горе начинания.

Откриване на Центъра и бъдещи планове:
Със завършването на изброените задачи, по време на официалното представяне на книгата на 9 януари, 2005 г., по покана на Заместник ректора на Университета в Мадрас да станат филиали на университета, спонсорът и директорът на изследванията решиха да основат " Йога център за Сиддха изследования" с нов бюджет, научен план за изследвания и Консултативен комитет от учени. Действащият план за 2005 г. включва завършването на книгата "Йога на Тирумулар: есета върху Тирумандирам", която ще бъде публикувана през 2005 г. от „Крия Йога на Бабаджи и Публикации”, Канада.

В началото на април 2005 г. Центърът, също така, предприе нов превод на "Тирумандирам", която е може би най-важната творба на Йога Сиддха, написана през 4 в. сл.Хр. Преводът ще бъде направен от: Шри Т.В.Венкатраман, бивш главен секретар на правителството на Тамил Наду, Шри Т.Н.Рамачандран, професор Т.Н.Ганапати, и д-р К.Р.Арумугам - всички те са изследователи на това велико произведение.

Председателят на нашия Консултативен комитет е професор Р.Баласубраманиян, бивш председател на Индийския съвет за философски изследвания, Ню Делхи, бивш директор на Института „Д-р Радхакришнан” за академични изследвания по философия в Университета в Мадрас, заслужил професор към Философското училище на Шри Ауробиндо, Централен университет, Пондичери. Той е изключителен учен в областта на Веданта.

 

СЪТРУДНИЦИ


Д-р Т.Н. Ганапати
, директор на Изследователския център Йога Сиддха, следдипломен професор и ръководител към катедра Философия в РКМ Вивекананда Колеж, Ченай, Индия. В момента той е гостуващ професор в Сатя Сай Институт за висше образование, Прасанти Нилаям, Андра Прадеш. Участвал е в редица национални и международни семинари и конференции. Неговите публикации включват: Перспективи на теизъм и Абсолютизъм в индийската философия (1978), Махавакяс (1982), Философията на Бертран Ръсел за Sense-Data (1984), философията на Тамилските Сиддхи (1993), Йога на Сиддха Боганатар ( 2003 г.)

Д-р Т.Б. Сидхалингаях, бивш професор по Сайва Сиддханта и директор на Института за Кореспондентско образование към МК Университет, Мадурай, е специалист по Шиваизъм, тамилски език и литература. Той има много публикации, включително: Произход и развитие на Сайва Сиддханта (1979 г.); Самудая Бийдхи (1986 г.); Мейюнарву Маларгал (1993 г.). Той е член на Консултативния комитет на Международните учени, Британски Сайва Сиддханта център, Лондон и член на Генералния съвет и Тамилския Консултативен съвет, Сахитя Академия, Ню Делхи, 1988-93.

Д-р Према Нандакумар, направила забележителна академична кариера в Университета Андра. Нейните преводи на поемите на Субрамания Бхарати и на класици като Манимекалай и др., са спечелили висока оценка. Тя е публикувана биографии на Шри Ауробиндо, на Майката на ашрама на Шри Ауробиндо и на Субрамания Бхарати. Нейните критични проучвания включват Савитри на Шри Ауробиндо – Изследване, Т.В. Капали Шастри, В търсене на индуизма, и Куло-тунган: поет от днес и утре.

Д-р П. С.Сомасундарам, бивш директор на колежа Д.Г.Ваишнава, Ченай и колеж C.T.M. за изкуства и науки, Шенай, също заемал длъжността на професор и ръководител на катедра по Тамил в тези колежи. Неговата книга на английски език, озаглавена „Тируджнанасамбарндхар - Философия и религия” спечели първа награда на Тамилския университет в Танджавур. Другите му публикации включват История на Тамилската литература.

Д-р С.П. Сабхаратнам, беше Лектор към Факултета на Сайва Сиддханта в Университета в Мадрас. Той е учен в тамил и санскрит с опит в Ведите, Агамите, Васту и Шилпа Шастрите и е удостоен с титлите на Сайва Ачария Ратна и Веда Агама Васту Шилпа Ваачаспати.

Д-р КР. Арумугам, научен сътрудник " Изследователски център за Сиддха йога, Ченай, има следдипломна и докторска степен по философия и Тамилска литература. Той е сътрудник на генералния ICPR, Ню Делхи, Неговият проект е „Социалната ангажираност на Тамилските Сиддхи-проучване”. Той е гостуващ преподавател на Семинарията Свещено Сърце, в Пунамали, Ченай. Той преведе книгата „Бабаджи и традицията Крия Йога на 18 Сиддхи от английски на Тамил.

Щракнете тук за да прочетете Приветствието от М.Говиндан Сатчитананда, председател на Ордена на Ачариите в Крия Йога на Бабаджи, един от спонсорите на Йога центъра за Сиддха изследвания.

 

Ние се нуждаем от вашата подкрепа, за да изпълним тази програма. Вашите дарения не се облагат с данъци. Ако изпратите дарението си до 31 декември, ако е възможно, ще получите квитанция за връщането на данъка. Използвайте Visa или Mastercard или American Express!

Нашата работа се финансира изцяло от вашите дарения. Има много хора от цял свят, които чакат да получат посвещение. Ние ще изпратим Ачарии като получим необходимите средства за заплащане на пътните разходи. Вие можете да посочите за кой от горепосочените проекти искате да дадете своя принос.

Дарения могат да бъдат направени към Ордена на Ачариите в Крия Йога на Бабаджи на и изпратени с чек, превод или пощенски запис до 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0, или платени през VISA, MasterCard или American Express регистрация, като се обадите на тел. 1-888-252.9642 или извън Северна Америка на тел. +1-450-297.0258 или направите вашето дарение онлайн тук.

Online Contribution

 

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ