Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

С какво помага Крия Йога?

Крия йога на Бабаджи се преподава в серия от семинари - посвещения. Тя е прогресивна система от Крия Йога техники, които допринасят за интегралното развитие на индивида. Богатото разнообразие на техники допринася за пълна трансформация на искрения последовател. Сред нейните ползи са физическо изцеление и повишени нива на енергия, уравновесяване на чувствата, умствен покой, повишено съсредоточаване, вдъхновение, мъдрост и духовно Себеосъзнаване. Тя включва ежедневна Йога практика на различни крии, които не само осигуряват по-голяма сила, стабилност и мир, но също така правят човек динамичен и проницателен. Тя допринася за баланса и спокойствието на тялото и ума чрез намаляване на нервността и инерцията. Тя е подходяща за всички, които искат да транформират себе си – тялото, ума и духа си. Тя е за всички, които търсят да установят една отворена пътека към душата си. Тя е за всички, които търсят да намерят какво означават думите на Христос, че царството Божие е достъпно на земята. Тя е за всеки който иска да има повече радост и щастие в живота си и в своите взаимоотношения с другите хора. Тя е ефективна за всеки и за всички, независимо от културната, социалната и религиозна принадлежност, възраст, пол или предишни изживявания.

Крия Йога гледа на живота като на серия от синхронни събития, приятни или проблемни, които се случват в точното време и място. Техниките от Крия Йога, включително Крия Йога асани (физически пози), Крия Пранаяма – дишане, Крия Мантра (свещени срички) и Крия Медитация работят интегрално, за да издигнат съзнанието на човека и неговото енергийно ниво. Това позволява на човек да гледа и на двата типа събития като на възможности за израстване и като на научени уроци.

Крия Йога е физическа, витална, ментална, интелектуална и духовна садхана, (дисциплина), в която човек си спомня за своя истински Аз, развива чистото съзнание на Свидетел, и изоставя фалшивите отъждествявания с тялото и умствените движения. Тя ни дарява с по-силна власт над нашия живот. По един естерствен начин, човек започва по-добре да владее живота си и все по-малко да се чувства „извършител”. Той започва да приема и да се наслаждава на живота - такъв, какъвто се разкрива пред него. Крия Йога развива доверие, благодарност и предана отдаденост към Божието присъствие в човешкия живот. Човек започва да медитира върху Бог, да говори с Бог като със свой най-истински и най-близък Приятел, започва да чува Неговия отговор.

Чрез Крия Йога се постига по-голямата умствена яснота и съсредоточаване, и става по-лесно да действаме последователно по правилен и добър начин за себе си и за другите хора. С тази яснота и извисена интелектуална сила, съзнанието на човек се разширява и той постига повече с по-малко енергия, приемайки по-малко похвали за направената работа, и с повече благодарност към Върховния Извършител в живота ни. 

Техниките на Крия Йога засилват интуицията и лечебната ни сила. Имунната ни система укрепва и ние се радваме на добро здраве, стабилна нервна система, повече енергия, а също и на спокойно и естествено поведение.

Интегралното настройване на тялото, ума и духа, придобито чрез практиката на Крия Йога, пробужда нашата потенциална сила и съзнанието ни – това е познато като пробуждане на „кундалини”. Нивото на съзнанието ни определя природата и качеството на живота, който живеем. Ние трябва да развиваме напреднало духовно съзнание, което отваря ума за различните измерения на битието. Само така можем да използваме това съзнание в ежедневните си дейности, за да повлияем положително на света и на хората около нас.

 

 

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ