Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

КАК ТРЯБВА ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧАВАМЕ ПРИ ПРАКТИКУВАНЕТО НА МАНТРИ?

 

Мантрите са език помежду нивата на съзнание, така че е важно да ги повтаряме по такъв начин, че съзнанието ни да проникне по-надълбоко и да се разшири, както става със семето, което израства в дърво. При обикновеното физическо съзнание,  съзнанието ни и дори самоличността ни са потопени във феномена на преживяванията чрез петте сетива. Ние сме заети с това, което виждаме, четем, чуваме, усещаме с кожата си и т.н. При обикновеното сънуващо съзнание, което включва и сънуването през деня, съзнанието ни се съсредоточава и потопява в спомени, въображения, като например, тревоги, желания, съждения. Поради това За да има полза от мантра садхана, човек трябва да се съсредоточи не само върху звука или върху произнасянето на мантрата, но и върху значението й или върху това, към което е насочена. Значението може да бъде разбрано най-добре като бхава или чувство, свързвано с такива идеали като любов, преданост, отдаденост, сила, мъдрост, изобилие, лъчезарност, мир. Ползата ще бъде дори по-голяма, ако човек може да си спомня състоянието на съзнание, в което е бил когато за първи път е бил посветен в мантрата. Мантрата е най-основно един проводник на съзнание и ни напомня за това състояние, в което сме били при посвещението. Посвещението в Мантра е наистина свещено събитие, и изисква голяма подготовка и от даващия и от получаващия посвещение. Рядко се случва, например, да се спазва един ден мълчание, интензивна Йога практика, и пеене около огъня на мантра ягна. Така се извършва посвещението в мантра в тази традиция. И така, запомнете състоянието на съзнание  с неговата любов, чистота, духовно равновесие, широтата на покоя и енергията, която сте създали преди и по време на мантра посвещението.

Семенните срички са поникнали по време на посвещението в мантра. По-късно, като човек ги практикува сам, те ще растат все повече като едно растение, ако човек като ги практикува, оставя настрана всички грижи. Те могат да бъдат практикувани по време на ежедневни дейности, които не изискват много голяма съсредоточеност, като разходка или  пътуване в превозно средство, и дори по време на шофиране, ако пътят е познат и няма голямо движение. Такава практика също ни помага да изкореним умствените си тревоги и обичайното мислене, което обикновено изцежда умствената ни енергия.

Ако се практикуват със стремеж към това, с което мантрата се свързва, било то любов, мъдрост, сила, изобилие, просветление, например, се създават идеалните условия, в които такива състояния могат да се спуснат от менталния план и да се изявят, дори магично, на материално ниво. Тъй като нашият живот в по-голямата си част е поредица от последствия от миналите ни мисли, думи и действия – т.е. от кармата ни - като заместваме стари привични мисли с мантра, старите кармични тенденции загубват силата си и пресъхват. Такъв стремеж обаче, не бива да съдържа каквото и да било нетърпение, надежда или съмнение. Той трябва да бъде изпълнен с чувство на доверие в силата на мантрата, с преданост към Божията Воля, и така човек да преодолее илюзията за това, че е “извършител”.

Когато нашите умове са обезпокоени от предизвикателствата на живота, практиката на мантрите може да бъде като балсам, да успокои тревожността, тъгата или възбудата в ума. Дори ако умът се състезава с повтарянето на мантрата, тя постепенно ще обезсили умствената говорилня, и човек ще се озове в едно омиротворено състояние.

Мантрите могат да бъдат правени преди медитация, тъй като спомагат за успокояването и съсредоточаването на ума, и подготовката му за медитация.

Най-добре е да се практикуват без прекъсване в определен период, или в определен брой, за да се развие сила на волята; ако обаче обстоятелствата изискват вниманието ви да е насочено другаде, мантра садхана трябва за временно да бъде прекъсната, докато човек може да се върне към нея с цялостно или почти цялостно внимание.

 

Авторски права: М. Говиндан Сатчидананда, Януари 2005

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ