Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

 Тапас: Внасяне на интензивност в практиката ни  

Великите въпроси на живота „Кой съм Аз?”, „Как мога да позная Бога?”, „Как да намеря трайно щастие в този свят на страдание?” могат да получат отговор, според духовните традиции, чрез един процес на пречистване. Като хора, ние имаме дълбоки недостатъци поради нашето невежество за Аза, и заради егоизма, който ни кара да се отъждествяваме с тялото и ума. Нашите привързаности и отвращения ни причиняват още повече страдание. Йога предлага практически средства за преодоляване на тези човешки несъвършенства. Макар йога да може да бъде видяна от много различни перспективи, един от най-полезните начини да гледаме на нея е като на пълна система за пречистване. Тапасът, или  самоналожените лишения, използват обети, волева сила и издържливост, за да се пречистваме, перодолявайки ограниченията на привичните си модели. Според Патанджали, „Чрез тапас (самоналожените лишения) всичко нечисто в тялото и сетивата се разрушава и се придобива съвършенство” (Йога Сутри I.43) 

Думата „тапас” буквално означава „топлина” или „жар”. Едно от ранните имена за йоги във Ведите, най-древните духовни текстове от Индия, е било тапасвин или практикуващ тапас, доброволно предизвикателство към себе си. Суря, името на Върховния Бог във Ведите, се отнася за Слънчевото Божество. Според Ведите, Суря е истинският практикуващ тапас, и поради това е основоположник на Йога, познат като Хиранягарбха (Златна Утроба или Слънце). В Бхагаватгита (4.1) слънцето Вивашта е считано за най-първия учител по Йога. Древните йогини или тапасвини са обожавали слънцето, и останки на тази архаична Йога намираме и сега в комплекса Поздрав към Слънцето, който се среща във всички традиции на Хатха Йога. 

Патанджали ни казва в Йога Сутра ІІІ.55 че просветлението се случва когато умът се пречисти като огледало, и е способен да отразява естесвената святост на Аза, чистото съзнание: „в тъждествеността на чистотата между битието и Аза, има абсолютна свобода.”

Тапас означава „интензивна практика” или „самоналожена строгост”. Отнася се за всяка интензивна или продължителна практика за Себеосъзнаване, която включва преодоляването на естествените тенденции на тялото, емоциите или ума. Поради съпротивата на тялото, емоциите или ума, може да се появят като страничен продукт топлина или болка, но това никога не е целта. Целта е да се преодолее тяхното доминиране върху съзнанието ни и поглъщането му.

В Йога Сутра ІІ.1, Патанджали определя Крия Йога като: „тапас (интензивна практика), свадхяя (самоизучаване) и ишвара-пранидхана (отдаденост на Бог)”. В Сутра І.13 той обяснява ясно какво да практикуваме: „в този контекст, усилието да пребиваваме в (прекратено отъждествяване с движенията на съзнанието) е постоянна практика.” 

 

Трите компонента на тапас: намерение, волева сила, и издържливост 

Тапас започва с намерението или обета да си откажем някакво угаждане. Това може да бъде каквото и да е: физическо удоволствие, определена храна, случаен секс, телевизия, или ако седим в медитация – правенето на ненужно движение. Когато определим нашето намерение, ние поставяме целта си. Правим това твърдо, не като израз на надежда, или може би в бъдеще аз ще …, но като ясно послание към подсъзнанието ни че „Аз сега правя това. Колко дълго? Това също трябва да бъде определено от обета или намерението. Например: медитация за 30 минути, или 60 минути, спазване на мълчание или пост за ден, въздържане от определена храна, напитка или дейност доставяща удоволствие за месец. 

Вторият и третият компоненти на тапас са волевата сила и издържливостта. Както атлетът, който развива физическата си сила, тапасвинът постепенно развива силата на волята, като постоянно и редовно я упражнява. Човек започва с относително кратки периоди на отлагане удовлетворяването на желанието или отвращението. Това често включва да се отдръпнем от някоя определена привързаност или неохота, от някоя мисъл или чувство за това, че „Аз съм това чуство, усещане или мисъл”, и да ги оставим да отминат. Това е познато като вайрагя или „непривързаност”. Тя изисква усилие и волева сила, и постоянно повторение за дълги периоди. Отлагането постепенно става все по-дълго, и накрая човек може напълно да се освободи от това нещо. Обаче, завършеният тапасвин, постига накрая състояние на уравновесеност, в което човек може просто да се наслаждава, независимо от това дали обектът на желание или нежелание присъства или не. Така че намерението, усилието и издържливостта са ключови елементи на тапаса

В нашия стил на живот белязан от търсене на удоволствия и консуматорство, такова доброволно въздържане или отречение ще порази повечето хора като нерационално и  несъвместимо с това, което днес се нарича „хубав живот”. Такива хора не успяват да разпознаят насладата, която е вътре в самите нас, и чака да бъде открита тогава, когато се упражнява контрол върху невротичните импулси на привързаност и отвращение. Умът постоянно обмисля разни желания и страхове, но когато човек приложи малко безстрастност към тях, те изчезват като облаците по небето.

Бхагавадгита (17.14-16) говори за трите вида тапас: строгост към тялото, речта и ума. Строгостта към тялото включва чистота, целомъдрие, ненасилие, любезно поведение, състрадателни действия, и предано служене. Строгостта към речта включва казване само това, което е истинно, което е от помощ, необходимо е, след проведен размисъл, и не е обидно. То може да включва пеене на Божието име в молитвена преданост. Строгостта към ума предполага мълчание, ведрина, съсредоточаване, разграничаване, и избягване на нелюбезните мисли. Чрез такава строгост се култивират възвишени чувства на любов, благодарност, смелост и приемане. 

Тапас трябва да бъде правен без очаквания за награда и с вяра в процеса на Йога. По този начин, човек развива уравновесеност, която е предпоставка за просветление. Дали има успех или провал, загуба или печалба, дали е удобно или неудобно, топло или студено, дали е отпочинал или уморен, човек поддържа едно спокойно приемане на това, което е, в сегашния момент. Той отива отвъд дуалността към единството.

Като култивираме тапас, развиваме голяма енергия и волева сила, коята ни дава възможност  да бъдем господари на живота си, и да преодоляваме всички препятствия. Така развиваме светлината на супраменталното съзнание. Ставаме лъчезарни като слънцето, не само във фините тела, но накрая дори и във физическото си тяло. Превръщаме се в източници на светлина, топлина и любов за всички.

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ