Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Francais
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian
 

 

 Карма: Причина или следствие? - част1.

От M. Говиндан Сатчидананда

Терминът Карма ни навежда към понятията за закон и справедливост, награда и наказание, а също така, възмездие и съдба. Ако я разглеждаме в християнски и юдейски контекст, идеята за карма включва и представите за грях и наказание. Поради това тя не е нещо, за което постоянно мислим, а по-скоро е нещо, от което се опасяваме. Понеже е свързана с такива трудни представи, ние обикновено предпочитаме да избягваме да мислим за нея; твърде често нашето отношение е „Не я разбирам”, или „трудно ми е да разбера”. Ако се замислим за „карма”, се появяват толкова много въпроси без отговор, сред които са:

1. Какви видове карма има?

2. Защо лоши неща се случват на добри хора?

3. От какво е предопределен животът ми - от съдбата или от моята свободна  воля?

4. Какво представлява милостта? Какво общо има тя с карма? Как да я получа?

Преди да се опитаме да отговорим на тези въпроси, обаче, нека да дадем определение на карма. Едно просто определение е, че карма е закон или принцип на природата, който изисква всяко действие, дума или мисъл да имат резултат или последствие; или всяко действие да има своето противодействие; или що се отнася до човешките прераждания, това е силата, която чрез своята последователност и разгръщане като субективна и обективна сила, определя природата и в крайна сметка повторяемите съществувания. Така че, карма е и причината, и следствието. Накратко, карма е действието и последиците от него в ума, речта и тялото.

Въпрос номер 1: Какви видове карма има? Има ли добра карма? Лоша карма?

В Йога сутра ІІ.12, Патанджали говори за видовете карма: „Резервоарът от карми, коренящи се в пречките, се изживява във видимото |настояще| и невидимото |бъдеще| съществуване.”

 

Поради съществуването на клешите, пречките от невежество (авидя), егоизъм (асмита), привързаност (раджа), отвращение (двеша) и прилепване към живота (абихнивесах), ние подхранваме и изразяваме кармите. Има три вида карма:  

1. прарабдха карма: изразената в настоящето и изчерпана по време на това прераждане карма;

2. агама карма: нова карма, създадена по време на това прераждане;

3. санджита карма: тази, която чака да се прояви в бъдещи прераждания;

Вместилището за всички видове карма е познато като карма-асая, „резервоар, или утроба на карма” или „залог за действия”.

Различните карми чакат подходящ момент да излязат на повърхността и да се изразят чрез клешите. Една силна карма може да доведе до определено прераждане  и тяло, за да бъде изразена заедно с други близки до нея карми, които ще се изразят или ще се изчерпят чрез нея. Това става докато човек постигне Себеосъзнаване и престане да създава нови карми.

            Ние имаме нужда да разберем, че живеем нашата кармична съдба. Времето е карма, казват мъдреците. Ние имаме нашата собствена кармична карта. Трябва да разберем, също така, че всеки човек има своята карма и действа според нея. Понякога се чудим защо някой се държи по определен начин, или живее по определен начин. Той се учудва по същия начин, само че за нас. Всеки от нас е програмиран с определена природа. Нашите мнения за това какво представлява съвършенството произтичат от това, на което са ни научили, и колко добре сме усвоили уроците си. Обстоятелствата на живота ни се случват поради нашата карма. Но ние имаме свободна воля по отношение на това как да се справим с тях – в положителен или в отрицателен аспект. Ако изберем да се справим с тях по отрицателен път, например, като създаваме страдания за другите хора, реакциите ще се върнат към нас в по-силни и по-ужасни форми. Като се справяме с обстоятелствата търпеливо, създавайки щастие за другите, кармичните последици постепенно се неутрализират.

Практика:

1. Записвайте основните линии във вашата кармична карта. Какви са били най-големите желания в живота ви? Към какво сте най-привързани? Какви са основните събития в живота ви? Повратни точки? Уроци?

Размишлявайте върху твърдението: „За да се освободиш от карма трябва да осъзнаеш, че ние вече сме постигнали това, което търсим.”

В йога сутра ІІ.14, Патанджали ни казва: „Поради добродетелната и недобродетелната карма, има |съответно| приятни и болезнени последствия.” 

Ако ние носим щастие (хлада) на другите хора ние печелим наслада; ако носим страдание (харитапа) на хората, ще трябва да жънем болка за себе си. Ако позволим на истинското щастие да ни постигне, ние просто естествено правим и близките около нас по-щастливи – независимо дали отначало знаят за това или не. Нашите навици, или подсъзнателни впечатления (самскари), до голяма степен определят действията ни. Затова качеството на прераждането ни (джати), продължителността на живота ни (аюх) и житейските преживявания (бходжах) се определят от нашите подсъзнателни впечатления (самскари). Следователно, ние трябва да поощряваме мисли, думи и дела, които ще са поучителни за нас, и за другите. 

Практика:

1.Поощрявайте мисли, думи и дела, които ще са поучителни за вас, и за другите, но отначало слушайте и размишлявайте върху вътрешните си напътствия, и избягвайте егоистичните реакции.

2. Записвайте ситуации когато вие сте правили съзнателно усилие да кажете или да направите нещо, за което знаете, че ще донесе радост на другите. Как се почувствахте след това.

3. Записвайте ситуации когато вие сте избягвали да кажете или да направите нещо, за което знаете, че ще нарани другите. И такива, когато не сте могли да се сдържите? Как се почувствахте след това?

 

Въпрос номер 2: Защо лоши неща се случват на добри хора?

Когато се случват нещастни случаи, насилие, природни бедствия, или неочаквани загуби, причинявайки страдание или смърт на хора, които изглеждат напълно невинни, или които са живели достойно живота си, ние понякога се чудим „Защо лоши неща се случват на добри хора?” Причината може да бъде или съдба, т.е. прарабдха карма, или санджита карма - последствията на действията, извършени в този живот. Когато лошите неща са наистина ужасни, обикновено това е предишна непредотвратима съдба - последствия от действия в предишен живот. Защото един добър човек в сегашния си живот обикновено не извършва действия, които водят към ужасни последствия. Малки грешки в преценката или грешки в думите или действията, разбира се, водят към последствия, които често са незабавни. Но по-горният въпрос обикновено е отклик на трагични събития, които се случват на невинни. Прарабдха карма от предишните им животи води до последствия в този живот. Страданието, заложено в трагичните събития се смекчава до степента, до която човек развива вайраджа – непривързаност. Ако човек може да си спомни, че „Този, който аз съм в действителност не е засегнат, понеже аз съм свидетелят, не съм нито тялото, нито ума, нито чувствата, тогава такива събития могат да се превърнат и в големи житейски уроци. Не само на непривързаност може да се научим когато се случват трагични събития, но ние можем, също така, и да започнем да разграничаваме кое е вечно, и кое - преходно, кое носи радост, и кое – страдание. В крайна сметка, такива събития ни помагат да разграничим Истинският Аз от личността тяло-ум. Не става дума да подтискаме или да считаме за нереално страданието, което умът, тялото или чувствата могат да понесат, но че ние гледаме на него като на такова, каквото е: един преходен феномен. Чрез навлизане дълбоко в страданието, и посредством страданието, накрая се освобождаваме от него.

Джоти, или ведичната астрология, може да ни помогне да предвидим прарабдха карма. Макар да не можем да избегнем такива кармични събития, ние можем да понижим техния ефект чрез подготовка на физическо и ментално ниво, както и чрез избягване на тези дейности, които могат да усилят страданието. Има положителни кармични събития, и ползата от тях може да бъде засилена чрез подготовка, решителност или навременни действия. Йоги обаче, обикновено не търси астрологични предсказания, с изключение на редки значими ситуации, в които може да са засегнати и други хора, например, брак, хороскоп на живота на новородено бебе. Йоги предпочита да развива духовно равновесие и сила на волята, и да става каквото има да става. Прекаленото уповаване на астрологията прави човека роб на своята карма, поради страха, а също и заради удовлетворителните предсказания. Правилната употреба на волята, съчетана с вътрешен размисъл и йогична дисциплина обикновено е най-доброто използване на енергията и интелигентността на човека. Йоги иска да се предаде на Божията воля, да се пречисти от желания, предпочитания и страхове, и да стане съвършен инструмент на Бога. „Не моята воля, а Твоята, Господи, да бъде”, позволява на Джива да стане Шива накрая, като Божествената милост се спуска под формата на Себеосъзнаване и други сиддхи.

Практика:

1. Направете списък на неща, за които се притеснявате? След това, се попитайте защо? Запишете какво ви идва? После размишлявайте върху въпроса „Кой се притеснява?”

Въпрос номер 3: От какво се предопределя животът ми – от съдбата или от свободната ми воля?

Макар и свързани, съдбата и кармата не са равнозначни. Събдата включва тези събития, които се случват независимо от усилията на човека да стане обратното. Това е прарабдха карма, последствията от действията в предишни животи, които се осъществяват в настоящия живот.

Карма, както видяхме по-горе, е няколко вида, и включва играта между добрата и лошата карма. Човек може да смекчи лошата карма, която е причинила страдание на другите, чрез добра карма, като например благотворителни действия, които носят радост на хората. Това смекчаване може да се случи в сегашния живот, например, в случай че някой изкупува вината си за грубо поведение към приятел, и така получава прошка. Знанието, че всички мисли, дела и действия водят към последствия, напътства мъдрите да избягват злото и да търсят само добро. По този начин, те натрупват голям положителен баланс от заслуги, които могат да компенсират или поне да отслабят ефектите от лошите действия. Те говорят само каквото е необходимо и поучително за другите. Те осъзнават големите възможности, които съществуват в милосърдните и състрадателни действия. Чрез неегоистични действия те могат да се пречистят от егоизма (анава). Заблудените хора, от друга страна, действат от егоизъм и търсят преимущества за себе си пред другите. Като правят така, те причиняват болка на другите, и неотменни кармични последствия за себе си, независимо дали в настоящето или в бъдещите прераждания.  Тези хора, също така, засилват собствения си егоизъм и потъват още повече в заблуда.

Съдбата е неизбежната карма, без значение колко голям е баланса на положителна карма. Независимо дали тя носи трудности или удоволствия, важен е начинът, по който ние откликваме на нея – в духовно равновесие, като помним : „И това ще отмине”. Мъдрият осъзнава, че съдбата му осигурява още една възможност да остави да отминат привързаностите, да остане невъзмутим, и да се центрира в осъзнаването на сатчидананда (абсолютното битие, съзнание и блаженство).

Свободната воля е заблуда докато човек е роб на страховете и желанията на своето его. Свободната воля може да бъде осъществена само когато човек е осъзнаващ и не е привързан към желанията си и към двойственостите на живота. Чрез развиване на вайраджа (непривързаност) човек вижда отвъд харесването и нехаресването, успеха и провала, загубата и печалбата, удоволствието и болката., към истината за нещата. Пребивавайки в осъзнаването на Истината, човек може да действа „свободно”, без повече да е роб на страха или желанието. Човек може да действа, използвайки своята мощ като любящ инструмент на Божественото. „Не моята воля а Твоята да бъде, Господи” – тези слова стават мантра на тези, чиято воля се освободи от егоистични, кармични или илюзорни тенденции. Иначе „свободната воля” е една заблуда, просто слугиня на егоистични желания и препочитания. ”Аз предпочитам да имам...” или „Аз предпочитам да направя...” казва егото. „Няма значение...” и „Аз съм любов” казва душата. Крия означава „действие с осъзнаване”, и нейната системна практика дава възможност на човека да внесе осъзнатост във всички действия, на всички пет нива. Тя е мощен антидот на карма: ”действие с реакция”.

Практика:

1. Повтаряйте тези утвърждения

„Не моята воля, а Твоята да бъде”;

„Нека бъде Твоята Воля, Господи, не моята”;

„По Твоята воля, по Твоята воля”.

2. Когато се случва неочакваното, преди да реагирате, направете пауза, размислете. Оставете да отмине вашата емоционална реакция.

3. Търсете възможности да доставите радост на другите. Увеличавайте добрата си карма. Избягвайте думи, мисли и дела, които могат да причинят страдание на другите.

В следващата част ще разгледаме свързаните въпроси, които включват „Какво е милостта? Какво общо има тя с кармата?” и „Как може Крия йога да неутрализира карма?”

Copyright: M. Govindan Satchidananda, March 2005

Home

© 1995 - 2024 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ