Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français FrancaisEspañol Italiano Português PortuguêsJapanese Russian Bulgarian DanskArabic Farsi Hindi Tamil Turkish
 

 

Първо посвещение в Крия Йога

(Посветените могат да присъстват отново на 1-во ниво безплатно) Семинар за посвещение в събота и неделя, предхождан от уводна лекция и медитация в петък вечерта.

С Ачария Сиддхананда Сита
от Франция

Имейл: NevenaС Ачария Туриянанда
от Франция

Имейл: Nevena

Първо посвещение в Крия Йога на Бабаджи с Ачария Туриянанда, 29 - 31 юли 2016, София.

За повече информация Кликнете тук

Първо посвещение в Крия Йога, 3 -10 август, с. Баня с Ачария Туриянада    (Изтегли програма в PDF формат)

 

Уедиcниение

С Ачария Сиддхананда Сита
от ФранцияПоклонение в Рила с Ачария Туриянанда 30 юли – 12 август 2017

 

За да се информирате относно събитията организирани в други държави моля погледнете страницата на английски:
http://www.babajiskriyayoga.net/english/events.htm

 

Home

© 1995 - 2017 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.