Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français FrancaisEspañol Italiano Português PortuguêsJapanese Russian Bulgarian DanskArabic Farsi Hindi Tamil Turkish

Какво е Крия Йога на Бабаджи ?

Целта на живота е щастие, мир, любов и просветление. Желанието за съвършенство идва от Аза, образа на Бога, който се стреми да изрази себе си чрез цялото човечество.

Крия Йога на Бабаджи е научно изкуство на Абсолютната Божествена истина и Осъзнавана на Аза. Тя е възродена от великия учител на Индия, Бабаджи Нагарадж, като синтез на древните техники от Традицията на 18 Сиддхи. Тя включва серия от техники или „крии”, групирани в пет фази или клона. Парамахамса Йогананда е учел, че практиката на Крия Кундалини Пранаяма може да засили естествения напредък на Божественото Съзнание у човешките същества.

“САДХАНА НЕ БИВА ВЕЧЕ ДА ОЗНАЧАВА ОТЛЪЧВАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ. ОБИКНОВЕНИЯТ 

ЖИВОТ САМ ПО СЕБЕ СИ ЩЕ СТАНЕ ЕДНА ДИНАМИЧНА САДХАНА КАТО ПРОМЕНИТЕ ГЛЕДНАТА СИ ТОЧКА. ”

Бабаджи Нагарадж - Канон No 69

 Интервю с Маршал Говиндан (Сатчитананда)Read more about Babaji's Kriya Yoga

Сиддханта, Адвайта и Йога
Интервю с Маршал Говиндан (Сатчитананда)

Significance of Initiation click here...


Babaji's Kriya Yoga Sale Items


 

 


       

До края на декември ще намалим цената на книгата с 20 %.

Посетете книжарницата за повече детайли и за закупки.


Babaji's Kriya Yoga Mountains

Most Recent Progress Report Click Here

Babaji's Kriya Yoga Mountains

More images of Badrinath ashram construction

FUND RAISING Badrinath Ashram
Do help us to build Babaji's Kriya Yoga Ashram in Badrinath, Himalayas: a spiritual haven for you and all Kriya Yoga initiates.

Read more about Badrinath Ashram

Make your donation here...

Babaji's Kriya Yoga Ashram Badrinath


Kriya Yoga: Insights Along the Path Крия Йога: Прозрения по Пътя
Маршал Говиндан и Джан (Дурга) Алънд

Съпругата ми Джан „Дурга“ Алънд и аз от много години насам признаваме нуждата от книга, която да обясни на тези, които са заинтересовани от Крия Йога както и на тези, които са вече поели по този път, защо те ще го практикуват, кои са трудностите и как да ги преодолеем. Ние вярваме, че тази книга ще спомогне за това да потготви всички за предизвикателствата и възможностите, които Крия Йога предоставя. Всеки от нас среща съпротивлението на човешката си природа, невежеството, относно истинската ни идентичност, както и карма – последствията на години обуславяне от мислите, думите и действията ни. Чрез култивирането на стермеж към Божественото, отхвърлянето на егоизма и неговите проявления и отдаването на висшия ни Аз, съзнанието на чистия Свидетел, ние можем да преодолеем това съпротивление, кармата си и многото препятствия по пътя. Но за да направим това се нуждаем от много подкрепа и прозрения по пътя.

Посетете рубриката Bookstore за повече детайли и закупки.


Voice of Babaji - A Trilogy on Kriya YogaГласът на Бабаджи: Трилогия за Крия Йога второ издание
В. Т. Нилакантан, С. А. А. Рамая и Бабаджи Нагарадж

Шри В.Т. Нилакантан записва дословно серия от беседи, които Сатгуру Крия Бабаджи дава през 1953. Те са извор на радост и вдъхновение, просветлявайки пътя на Крия Йога към осъзнаването на Бог, единството в разнообразието и универсалната любов. Те също разкриват магнетичната личност на Бабаджи и как той подкрепя всички ни с хумор и мъдрост. Те са първоначално отпечатани в три тома „Гласът на Бабаджи и разкритият мистицизъм“, „ Ключът на Бабаджи срещу Всички Страдания (Крия)“ и „Смъртта на Смъртта на Бабаджи (Крия)“. Те включват забележителни описания на срещите с Бабаджи в Мадрас и в Хималаите от авторите В. Т. Нилакантан и Йоги С. А. А. Рамая. Неиздавани от повече от петдесет години, те са дълбоки и важни твърдения на един от най-великите живи световни учители.

Посетете рубриката Bookstore за повече детайли и закупки.


Truth SpeaksНова книга в интернет формат: "Truth Speaks" от Йога Сидха Шиваккияр
превод и коменар на Др. Гита Ананд и Т. Н. Ганапати

Кой съм аз? Защо съм тук? Как съм се оказал тук? Това са някои въпроси, които измъчват човечеството от незапомнени времена. Различните опити да се отговори на тези въпроси са довели до развитието на религиите и философиите по света. Тамилските Сидхи или мистични светци от Южна Индия са отговорили на тези въпроси във формата на стихове в популярен език, които са често наричани Сидха Падагал или Песни на Сидхите. Тези песни са известни с техните необичайни и революционни идеи както и с прямотата и директността си. Един от тамилските Сидхи Шиваккияр е добре известен набожен революционер, който написал „Истината говори“, "Truth Speaks",(“Civavakkiya“ - тамил) - колекция от около 530 стиха на теми простиращи се от кундалини йога до социални въпроси.


Посетете рубриката „ Bookstore за повече детайли и закупки.


Truth Speaks„Бабаджи и Крия Йога Традицията на Осемнайсетте Сиддхи“
М. Говиндан

Това е разказ за изключителната личност на Бабаджи Нагарадж, запазил младежкия си образ от 3 в. сл. Хр., както и за Сиддхите - безсмъртните учители на Южна Индия, които са го посветили в Крия Йога - изкуството да осъзнаваш Бог, Истината, Битието. Пресъздадена е вдъхновяващата история за раждането, детството, стремежа към себеосъзнаване и трансформация на Бабаджи, както и за мисията му да помага за супраменталното развитие на човечеството.

Ясно е обяснена психофизиологията на Крия Йога и основните правила за практикуването й. Крия Йога може да помогне за физическото, виталното, менталното, интелектуалното и духовно развитие на човека, укрепвайки неговото здраве и щастие.

“Превъзходен принос за малко познатата наука на безсмъртието” д-р Сринивасан, заслужил професор по ботаника от университета Аннамалай, Индия.

Това е най-точното и изчерпателно описание на древната традиция и методите на Крия Йога публикувано на английски език досега” – Е. Айяппан, дългогодишен ученик на Бабаджи.

Посетете рубриката „ Bookstore за повече детайли и закупки.

 

       

 

Интензивен курс по Хатха Йога

29 юни - 6 юли 2014 и 25 август - 1 септември 2014
в Ашрама в Квебек

с Дурга Алънд и М. Говиндан Сатчитананда, Пиер Дежарден, Алма Шантиананда Естефано

Quebec Ashram

Като ученик по Крия Йога на Бабаджи, вие сте сърдечно поканени да станете Учител по Крия Хатха Йога! Един от най-добрите начини да задълбочите собствената си практика на Крия Йога и да служите на другите е чрез преподаване на това невероятно научно изкуство.

*НОВА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕ 2014

Обучението за преподаватели през лятото на 2014 е засилено и проектирано за да посрещне кредита от 400 часа, изискван от Международния стандарт. Той е придружен от ръководство от 250 страници. След завършване на двата седем дневни интензивни курса (29 юни - 6 юли 2014 и 25 август - 1 септември 2014), учениците ще започнат едногодишен процес на преподаване и изучаване на духовни текстове и ще положат финален изпит. Той не само ще покрие изискванията на обучението, но също и спомогне за вашето здаве и духовно израстване.

Тази програма е базирана до голяма степен върху личното преживяване, вниманието е насочено върху личната трансформация, както и развиването на професионално умение. За да следват този курс, учениците трябва предварително да са преминали през двете първи нива на посвещение в Крия Йога и да имат редовна ежедневна практика. Участниците трябва да са практикували Крия Хатха Йога от минимум две години. Това е интензивна програма за обучение, така че е важно участниците да се намират в добро физическо и емоционално здраве.

Четиринадесет дневният курс с отсядане на място е подходящ и за тези, които не планират да стават преподаватели по Крия Хатха Йога, а просто желаят да разберат по-добре как работи Крия Хатха Йога върху тялото и съществото и желаят да задълбочат духовното преживяване на Йога и медитация. Възможно е да посетите само едната от сесиите. Погледнете детайлите относно сесиите.

За повече информация: кликнете тук


Recovering the SelfНова книга в интернет формат: „Завръщане към Аза: Есета върху Крия Йога“
от Нитиянанда

Тази книга в интенет формат с любов представя личните прозрения и опит, които Нитиянанда получава чрез Крия Йога на Бабаджи през десетилетията на практика си. Този труд описва произхода на пътя на Крия Йога и обяснява по лесен и интересен начин, различните й аспекти и позитивни ефекти. Той също анализира предизвикателствата, които ученикът трябва да посрещне, предоставя разбиране относно тях и предлага различни полезни предложения за това как да подобрим йогическата си практика и личния си живот.

Ако възнамерявате да получите Посвещение в Крия Йога на Бабаджи, тези текстове ще ви предоставят обща представа за нея, както и полезен увод. Ако сте вече посветени, те ще ви подкрепят и ще ви водят в практиката ви, давайки ви по-добро разбиране на пътя, присъщите му капани, както и как да напредвате успешно по него.


Посетете рубриката Bookstore за повече детайли и закупки.


Babaji's Kriya Yoga - Deepening Your Practice„Йога инструментариум: ежедневен гид за оформяне на бъдещето ви“
Джан (Дурга) Алънд

Чрез прости инструменти, предлага уроци как да живеем дълъг, здрав и щастлив живот. Написана е за тези, които желаят да развият разбирането си за Йога и Медитация. Йога и медитация могат да донесат облекчение и да подпомогнат лекуването на ефектите от стреса и лошите навици върху физическото тяло, емоциите и ума. Всяка от четиринадесеттте различни сесии, които ще научите са създадени за постигането на специфични цели, които ще ви позволят да оформите бъдещето си. Тези цели включват:

 1. получаване на достъп до неограничена сила;
 2. пречистване на петте тела или обвивки;
 3. развиване на концентрация чрез контролирано дишане;
 4. придобиване на гъвкавост в живота, започвайки от гръбнака;
 5. свързване с „вътрешното слънце“ за самолечение;
 6. справяне със стеса и промяната;
 7. премахване на напрежението и блокажите в ставите;
 8. развиване на силна нервна система
 9. научаване да отстъпим, приемем и освободи
 10. преобръщане на депресията и тъгата;
 11. да се изправяме, да бъдем центрирани и да действаме динамично;
 12. развиване на дълок и спокоен сън;
 13. преодоляване на негативното обусловяване;
 14. овладяване на искуството на медитацията;
 15. използване на силата на мудрите (психо-физичните жестове) за променяне на живота ви;
 16. използване на Йога-Нидра (дълбока релаксация и йогическа почивка) за Себеосъзнаване и репрограмиране на бъдещето ви.Посетете рубриката Bookstore за повече детаил и закупки.

 


Truth Speaks„Крия Хатха Йога на Бабаджи“
18 пози за релаксация и подмладяване
М. Говиндан

Цена 10 лв. Пощенски разходи: 2 лв за територията на България.

18-те пози, избрани от Бабаджи сред хилядите съществуващи асани, които изграждат ефикасна система за подмладяване на физическото тяло, като същевременно го подготвят за по-фините фази в Крия Йога. Безсмъртният хималайски учител е живото доказателство за ефективността на тази система. Всяка асана се изпълнява на няколко етапа, което я прави подходяща както за начиаещи, така и за напреднали. Всяка поза има своята контрапоза, което улеснява отпускането в края на комплекса. В този наръчник всеки етап е подробно илюстриран и обяснен по лесен и разбираем начин. Посочени са съответно и случаите, в които се препоръчва или не се препоръчва определена асана. В уводната част са посочени основни принципи, които да бъдат следвани при заниманията с Крия Йога.

Можете да закупите публикаците ни като заплатите с телеграфен запис или чрез заплащане с банкова карта. За повече информация разгледайте рубриката ни Книжарница“ .

 

 

Посвещение в Крия Йога на Бабаджи

2-3 май 2015, София с Ачария Сиддхананда Сита

За повече информация Кликнете тук

------------------------------------

26 юли - 3 август в с. Баня с Ачария Туриянанда

За повече информация кликнете тук

 


Satchidananda Patanjali Award

Наградата "Патанджали" за 2014-та година на международния Йога Алианс (Международната Йога Федерация) беше връчена на М. Г. Сатчитананда

За повече информация кликнете тук


Silence -Mouni Baba

Чрез Тишината първата среща между човека и Mистерията на Бог е осъществена.

изтеглeте


Орден на Ачариите : Годишен отчет и планове за 2014
 
За повече информация Кликнете тукSadhana in the mountains

PILGRIMAGE
TO HIMALAYAN - BADRINATH INDIA

Due to catastrophic monsoon rains in the Himalayas, the 2013 pilgrimage to Badrinath has been postponed to September 24-October 12, 2014.
click for more info

September 24 to October 12, 2014

with M. G. Satchidananda
and Durga Ahlund

link


Sri Lanka Katirgama Dedication 2013

Katirgama June 19, 2013 dedication of the Babaji Alayam Koil (temple) and Kriya Guru Parambarai Peetam at Katirgama, Sri Lanka.

link to image gallery

 

 

<<<<< Седмичен съобщение >>>>>

#302

" Крия Йога е път към сигурно и трайно социално регенериране, международна хармония, приятелство и сътрудничество."

International Yoga Federation

 

© 1995 - 2014 - Babaji's Kriya Yoga and Publications - All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.